Началникът на отбраната обсъди актуални въпроси във Военната академия

01.08.2022 г. Началникът на отбраната обсъди актуални въпроси във Военната академия

 Той награди на полк. професор доктор  Мирослав Димитров по случай неговата 60-годишнина.

Otbrana.com

Адмирал Емил Ефтимов проведе днес среща с академичния състав на Военна академия „Г. С. Раковски“, съобщават от учебното заведение. В словото началникът на отбраната  засегна проблеми, в чиито решаване е привлечена Академията и постави основни аспекти по отношение на обучението на слушатели на оперативно и стратегическо ниво.

Бяха разгледани различни теми, като ролята и мястото на академичния състав в промяната на стереотипите на мислене на слушателите; основни задачи, които стоят пред Академията в интерес на придобиване на нови способности от Въоръжените сили; перспективи и тенденции, свързани с мотивацията на личния състав за военна служба и обучение във военнообразователната система; военни аспекти на Стратегическата концепция на НАТО, приета на срещата на върха в Мадрид; предизвикателства пред колективната и националната отбрана в променената среда за сигурност и перспективи за модернизация и повишаване на способностите на Българската армия.

Адмирал Ефтимов пожела академичният състав да създаде такива условия за обучение, които да провокират слушателите към изследователски задачи, самостоятелно мислене и задълбочаване на познанията по най-важните проблеми на специалността.

Началникът на отбраната връчи награда на полк. професор доктор  Мирослав Димитров по случай неговата 60-годишнина. Това е признание за значимия му принос в развитието на катедра „Логистика“ във факултет „Командно-щабен“, в теорията и практиката в областта на логистичното осигуряване, за заслуги в разработването на документи и учения на национално и ведомствено ниво по отношение поддръжката на страната-домакин.