В запаса след 34 години достойна служба в армията

04.08.2022 г. В запаса след 34 години достойна служба в армията

 Спирдон Спирдонов

Старшините също преминават в запаса. След 34 години достойна служба в армията си заслужава повече от тържествено изпращане. Така се случи днес в Министерството на отбраната. Заслужени поздравления получи старшина Лъчезар Георгиев, който е началник-склад в Коменданството на Министерството на отбраната и поради навършване на пределна възраст за военно звание преминава в запаса.

Грамота от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, плакет със знак на Коменданството на МО, поздравителен адрес от и.д. директор на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитания“ Диян Валянов и, разбира се, от началника на звено „Протокол“ полковник Петко Петков.  Приветствията и наградите предадоха полковник Дилян Димов – заместник-началник на Коменданството и полковник Ивайло Цанев – началник-щаб на Коменданството. Не е само това. Поздравления и подаръци имаше от негови колеги, който му благодариха за съвместната работа и разбирателство.

Старшина Георгиев служи в Българската армия от 1986 г. От 20 септември с.г. в продължение на 2 години и 3 месеца е войник, а кадрови военнослужещ – от 10 януари 1989 г. Цялата му служба преминава в Министерството на отбраната. В началото е охранител, а от 1996 г. – началник -склад, т.е. 26 години. Уволнява се поради навършване на пределна възраст за военно звание. Той е от с. Миланово, община Своге. „Благодаря на всички за уважението към мен. Благодаря на моите настоящи и бъдещи командири, които направиха това, което съм. Пожелавам на всички да бъдете живи и здрави и да продължавате с висок дух и отговорност напред в службата. Най-вече да сте здрави и живи. И напред и нагоре!“, каза на довиждане старшина Георгиев.