Морското училище ще има трети заместник-началник

19.08.2022 г. Морското училище ще има трети заместник-началник

 Това се налага от обема и многообразието на дейностите на военното учебно заведение.

Спирдон Спирдонов

Предстои разкриване на длъжност „Заместник-началник по военноморската подготовка на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, която ще се заема от военнослужещ. Това става ясно от проекта за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на учебното заведение. Сега училището има двама заместник-началници - по административната част и  логистиката (военнослужещ) и по учебната и научната част.

Мотивите за промяната са свързани с обема и многообразието на дейностите във ВВМУ. За какво става дума? Училището придоби научно-изследователски кораб 421 „Св. Св. Кирил и Методий“. Предвижда се с кораба да се провеждат плавания в интерес на Българската  антарктическа база на остров „Ливингстън“ и да се осигурява учебно-плавателна  практика на обучаеми от училището. Освен това, с кораба ще се провежда  научно-изследователска дейност в Черно море и Атлантическия океан.

ВВМУ притежава допълнително два катера, една ветроходна яхта,  бързоходни лодки и над 10 гребно-ветроходни лодки, с които се извършва  морската подготовка на различни категории обучаеми и личен състав от  училището.

Непрекъснато се разширява кръгът на обучаемите. Подготвят се военнослужещи за нуждите на  Военноморските сили (ВМС), Военновъздушните сили (ВВС) и Съвместното  командване на специалните операции (СКСО).

За повишаване на теоретичната подготовка и практическите умения на  обучаемите предстои въвеждане в експлоатация на дълбоководен басейн. В него  ще се извършва подготовка на специалисти от ВМС и ВВС в направление  „Аварийно напускане на потъващ хеликоптер“, подготовка на водолази за всички  структури на Българската армия и Въоръжените сили, морска подготовка на  групи от СКСО и др.