НВУ „Васил Левски“ прие новия випуск бъдещи офицери

23.08.2022 г. НВУ „Васил Левски“ прие новия випуск бъдещи офицери

 Те ще се обучават във Велико Търново и Шумен.

Otbrana.com

По-малко от месец, след като първо офицерско звание получиха 118 курсанти от випуск „Полковник Борис Дрангов“, в Националния военен университет „Васил Левски“ бяха посрещнати новоприетите курсанти. Във факултет „Общовойскови“ във Велико Търново първокурсниците ще се обучават по 8 военни специализации през следващите пет години, а във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ в Шумен - по 7. Те ще положат военна клетва на 7 октомври т.г., съобщават от учебното заведение.

Мисията на НВУ „Васил Левски‟ е да изгражда своите възпитаници морално, умствено и физически, да ги приобщава към идеалите на родолюбието, дълга и честта. Цялостният живот в университета е така изграден, че да формира курсантите като личности и ръководители с изградени лидерски качества. След пет години днешните първокурсници ще излязат със способнисти да развиват и прилагат научни знания, да управляват обществени и специални структури в мирно време и кризи и да участват в национални и многонационални проекти за поддържане на сигурността, опазване на мира и развитие на обществото. Разбира се, предизвикателствата пред тях и пред техните командири и преподаватели тепърва предстоят.