От курсант до областен управител

02.09.2022 г. От курсант до областен управител

 Подготовката на българския офицер по време на службата не е за подценяване

Спирдон Спирдонов

В официалната визитка на проф. Христо Христов е записано: „Дългогодишен академичен преподавател в сферата на сигурността и отбраната, като към момента е декан на Факултета по технически науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Последователно в периода 1987 г. – 2011 г. е работил в Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и ДАНС.  На 4 август 2022 г. с решение на Министерския съвет е назначен за областен управител на област Шумен.“

С подполковник от запаса проф. Христов се срещнахме по време на честванията на 145 години от Шипченската епопея. Там се събраха Випуските на свободата, получили първите си офицерски пагони на славния връх. Беше дошъл да поздрави колегите си. Неговият випуск завършва през 1987 г. в Карлово. „По-голямата част от съзнателния ми живот е свързана с Българската армия. Във ВНВАУ „Георги Димитров“ в Шумен постъпих през 1982 г. След завършването бях разпределен в Ракетната бригада в Ямбол. Там започнах като командир на взвод за транспортиране и за зареждане, а след това бях назначен за командир на техническа батарея“, казва той.  Сред колегите си е известен и като отличен футболист, както във военното училище, така и в бригадата.

През 1991 г. при създаването на Военната полиция ракетчикът кандидатства и става началник „Оперативна служба“ в шуменската териториална структура. Няколко години по-късно преминава в редиците на военното контраразузнаване – в ДАНС, отново се връща във Военната полиция, като отговаря за гарнизоните Шумен, Разград, Русе и Силистра. Така до 2011 г., след като преминава и през други структури на сигурността, решава да свали пагоните на подполковник и да се прехвърли на академичния фронт. Наред с всичко има и мисия през 2007-2008 г. в Босна и Херцеговина като офицер по сигурността.

 

Слушайки за военните години от живота на професора, беше логично да го попитам

какво от този опит и знания му е от полза сега

като областен управител. „Помага ми основно в организационен аспект благодарение на административния опит, който натрупах. В тези структури на сигурността, където съм бил, няма голям личен състав. Работата с документи се извършва основно от оперативния състав. Това, че работиш сам те принуждава да оптимизираш дейноста си. Много е важно, че в службите се работи с хора. И сега основно правя това“, отговори той.  Разбира се, не пропуска структурите по сигурността и защитата при бедствия и аварии към областната администрация, за работата, с които не му е необходима допълнителна квалификация.  Шумен не е малък гарнизон, в областта също има военни формирования, предимството му е, че познава по име всеки началник и командир, може веднага да му вдигне телефона и да реши по-възможно най-бързия начин належащи проблеми. „Притежаваме една и съща експертиза, това подпомага много взаимодействието ни и лесното изпълнение на предстоящите задачи“, обобщава областният управител.

„Основните задачи, които получихме при назначаването като областни управители от служебното правителство са насочени към

организиране на честни и демократични избори,

като се стремим да не допуснем купен вот. Това е приоритетната и основна задача. Естествено е усилията ни да бъдат насочени натам, защото си даваме сметка, че при законно избрано от новия парламент правителство то ще продължи по-нататък управлението на страната“, държаше да отбележи проф. Христов. В същото време текущите задачи не чакат изборите. Бегъл поглед върху програмата на областния управител от 4 август насам дава информация за много срещи с кметове и други структури от областта. „Един от основните проблеми, който се заражда е

осигуряването на дърва за огрев на населенето.

Не сме очаквали да се развие в такива големи размери, но той съществува. Това налага интензивни срещи с кметовете по общини за създаване на организация съвместно със Североизточното държавно предприятие, за да можем до октомври да осигурим дърва за огрев на всяко едно домакинство“, посочи областният управител. Кметовете, продължи той, са отговорни, мислят за своите избиратели, искат да направят живота им по-добър. Освен недостига на дърва, се коментират плановете за развитие на общините. От тези срещи, допълва той, които съм провел, няма кмет, който да не мисли в дългосрочен период за развитие на своята община. Областният управител е на „ти“ и с военно-патриотичните организации. Самият той е член на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и на Национална асоциация „Сигурност“. Това му дава по-големи възможности да разчита на тях.

Последният ми въпрос беше

как едно гражданско учебно заведение

обучава кадри за сигурността.

„В Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ имаме катедра „Управление на системите за сигурност“, която е основана от бивши офицери от военното училище в Шумен. Бих посочил проф. Димитър Салтиров, проф. Генчо  Сандев, доц. Радослав Узунов, доц. Николай Досев, доц. Димитър Митрев и др. Реално те са направили първата акредитация за професионално направление „Национална сигурност“. Вече повече от 15 години тази катедра обучава студенти за сектор „Сигурност“ за МВР, ДАНС, Съдебна полиция, ДАТО, ДКСИ и други. „Една част от студентите намира своята реализация в общински и областни администрации за работа по защита на класифицираната информация, по управление на кризи и в органите за отбранително-мобилизационната подготовка. Във връзка с това имаме бакалавърска специалност „Системи за сигурност“ и магистърски програми, като „Управление на кризи и реагиране при бедствия“ и други. Докторските ни програми също са в тази област“, каза областният управител. Оказва се, че има и достатъчно кандидати за студенти, особено, след като от тази година имаме държавна поръчка“, уточни проф. Христов.

„Интересът ми към този вид обучение беше свързан с един доклад на предишното правителство  за дейността на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурността на доставките към Министерския съвет за 2021 г. Там се посочва, че в голяма част от министерствата и ведомствата няма формирани звена по отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП) или кадровото им осигуряване е незадоволително, което поражда сериозни проблеми в системата са привеждане на страната в готовност за работа във военно време. При нас този въпрос не е подценен, посочи областният управител на област Шумен. Въпреки това анализираме този въпрос и вземаме мерки“, каза той.

След разговора се убедих за пореден път, че подценяването на подготовката, която в различни направления получава българският офицер по време на службата си, няма никакви основания. Повече от ясно е, че от армията излизат кадри, на които държавата  спокойно може да разчита за изпълнение на различни задачи.