Днес генерал-лейтенант от запаса Кирил Цветков навършва 75 г. Честито!

11.09.2022 г. Днес генерал-лейтенант от запаса Кирил Цветков навършва 75 г. Честито!

 Otbrana.com

Поздравления за генерал-лейтенант от запаса Кирил Цветков! Днес на бойния си пост, като председател на Асоциацията на Сухопътните войски в България, той навършва 75 години. Честито, г-н генерал!

***

Генерал-лейтенант Кирил Цветков е роден на 11 септември 1947 г. в София. През 1968 г. се дипломира във ВНВУ "Васил Левски" във Велико Търново, профил „Химически войски“, с отличен успех. Задочно придобива и висше образование като инженер по органичен синтез. През 1980 г. постъпва във Военната академия за химическа защита в Москва, която завършва със златен медал.

Последователно служи като началник на химическа служба в Девета Горнобанска танкова бригада в София, старши помощник в отдел "Химически войски" на Първа българска армия и в управление "Химически войски" към командването на Сухопътните войски.

През 1988 г. преминава пълния курс на Академията на Генералния щаб на Руската федерация. Назначен е за началник на щаба на управление "Химически войски" в Сухопътните войски (СВ), а от 1989 г. е началник на управлението. През 1997 г. става началник на Оперативното управление на Главния щаб на СВ, а от 2001 г. е началник на Главния щаб на Сухопътните войски на България.

През 2001 г. му е присвоено звание генерал-лейтенант. През 2003 г. излиза в резерва. След напускането на редовната военна служба се занимава с обществена дейност. Излизайки от редовна военна служба генерал-лейтенант Кирил Цветков се занимава с обществена дейност. Създава през 2005 г. Асоциацията на Сухопътните войски на България като сдружение с дейност в обществена полза и е негов председател. Бил е и председател на Асоциацията за подпомагане на населението и защита на околната среда при природни бедствия „Свети Иван Рилски“ до нейното закриване и вливане в Асоциацията на Сухопътните войски на България през 2009 г. През 2012 г. е избран от военнопатриотичните организации в България за председател на Обществения съвет по въпросите на отбраната. Активно работи и като член на УС и ЦС на СОСЗР. Неговата експертиза е ценена от различни институции, включително Комисията по отбранат в Народното събрание, Министерството на отбраната и Щаба на отбраната.

Занимава се редакторска и писателска дейност. Ръководи разработването и издаването на поредиците от книги: „Алманах на Сухопътните войски на България“, История на Сухопътните войски на България и Българска Военноисторическа Енциклопедия и сам разработва отделни издания и глави от тях. Автор е на книгата „Под сянката на промените и пагона“ наричана от съвременниците му Библията на прехода. Автор е на десетки статии, анализи и експертизи, ползвани от различните управленчески екипи в България.

Генерал-лейтенант Кирил Цветков е награждаван с много ордени и медали между които и с „Вярна служба под знамената“-Първа и Втора степен. Включен е в списъка на бележитите българи на съвременността. Женен за Иванка Господинова Цветкова. Има дъщеря и син.