Обявиха 28 места за войници в Командването за логистична поддръжка

18.09.2022 г. Обявиха 28 места за войници в Командването за логистична поддръжка

 Всички са за София. Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1 219 лева.

Otbrana.com

Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 28 (двадесет и осем) вакантни длъжности за войници във формирование от състава на Командване за  логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили  граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Мястото за изпълнение на службата е формирование 52480 - София

Кандидатите за назначаване е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1 219 лева. Телефони за контакт и информация са 02 92 24 631 и  02 92 28 210. Писменото заявление, в което да посочат до три длъжности за участие в конкурса, се подава чрез структурите  на ЦВО до 7 октомври.

Подробности на https://www.mod.bg/bg/doc/obiavi/2022/20220915_Obyava_konkurs_voynici_KLP.pdf