Вдигат компенсационните пари за квартири на свободен наем за военнослужещи и цивилни служители

19.09.2022 г. Вдигат компенсационните пари за квартири на свободен наем за военнослужещи и цивилни служители

 Спирдон Спирдонов

Публикувани са за обсъждане изменения и допълнения на Наредба № Н-22 /16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, издадена от министъра на отбраната. Новите моменти трябва да влязат в сила от 1 октомври т.г.

В проекта е залегнало

ново преразпределение на населените места

по категории и обособяване на нови групи, в следствие на което се оформиха следните шест групи: (1) гр. София; (2) населени места в непосредствена близост до гр. София – гр. Костинброд, гр. Божурище, с. Горна Малина, с. Мусачево, с. Негушево, с. Долно Камарци; (3) гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Плевен, гр. Велико Търново, гр. Стара Загора, гр. Русе и гр. Благоевград; (4) населени места в непосредствена близост до тези от т. 3 - гр. Асеновград, гр. Долна Митрополия, с. Щръклево, с. Свобода, с. Крумово, с. Труд, с. Граф Игнатиево, с. Ресен; (5) областни административни центрове, извън посочените по-горе, както и гр. Карлово и гр. Казанлък; (6) всички останали населени места и вилни зони.

Променят се размерите на компенсационните суми,

които се изплащат на военнослужещите и цивилните служители, живеещи при условията на свободно договаряне. Те са според броя на членовете на семейството, т.е. едночленно, двучленно, четиричленно и петчленно. По групи и съответно броя на членовете новите компенсационни суми в лева в проекта на наредбата са: (1)200, 275, 425, 450 и 690; (2)150, 250, 260, 275 и 300; (3)150, 175, 300, 325 и 400; (4) 120, 170, 250, 275 и 300; (5) 110, 125, 200, 225 и 250; (6)70, 75, 85, 100 и 125.

За София, например, за тричленно семейство увеличението е от 135 на 425 лв., за Карлово и Казанлък – за тричленно семейство – от 90 на 200 лв., за Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Благоевград – за тричленно семейство – от 90 на 300 лв.

В мотивите към проекта е записано, че приемането на нов размер на компенсационните суми ще стимулира кариерното развитие на военнослужещите, тъй като факторите - „жилище“ и „суми, изплащани за наемането му“, няма да бъдат определящи при промяна на местослуженето/местоработата. Военнослужещите ще доплащат приблизително еднакви (в зависимост от големината на населеното място) суми, което няма да влияе на решението им при преместване.

Има и други промени в наредбата. Подробности на

https://www.mod.bg/bg/doc/proekti_documenti/20220919_Proekt_naredba_izm_N22.pdf