Военноинвалидите държат рецептите за лекарства да са на хартиен носител

22.09.2022 г. Военноинвалидите държат рецептите за лекарства да са на хартиен носител

 Otbrana.com

Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите подкрепя изцяло предложените промени за възстановяване на изписването на лекарства както на електронна рецепта така и на рецепта на хартиен носител в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и оптускане на лекарствени продукти. Това съобщава председателят на организацията младши лейтенант от запаса Петър Велчев.

 

„Едновременното действие е в интерес на пациентите и особено в интерес на членовете на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, които в голямата си част са хора с различни и многобройни увреждания, които биха били затруднени при използването само на електронна рецепта. Принципно използването на хартиената рецепта следва да продължи и занапред, а сканирането й би я съхранило и в нейния електронен вариант“, се посочва в писмо изпратено до министърат на здравеопазването Асен Меджидиев и председателя на БЛС д-р Иван Маджаров.