Отпуснаха близо 5 млн. лв. на кораба на ВВМУ, за да отплава за Антарктида

15.10.2022 г. Отпуснаха близо 5 млн. лв. на кораба на ВВМУ, за да отплава за Антарктида

 Средствата са необходими за привеждането му в оператвина готовност, включително за пирдобиване на две лодки „Зодиак“.

Спирдон Спирдонов

С правителствено постановление са одобрени допълнително 4, 775 600 млн. лв. за Висше военноморско училище (ВВМУ)„Никола Йонков Вапцаров“- гр. Варна, за финансиране на първата полярна мисия „Антарктика 2022-2023“ на  научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и  Методий“. Трансферът ще бъде от централния бюджет за тази година чрез Министерстнвото на отбраната.

Допълнителното финансиране се налага заради въвеждането на Научноизследователския кораб „Св. Кирил и Методий“ в оперативна готовност след приключване на ремонтните и ремонтно-монтажни дейности и за провеждане на полярната мисия, става ясно от стенограмата на заседанието на Министерския съвет. Причината е, че планирането на на полярната мисия е извършено и заложено преди началото на войната в Украйна и свързаните с нея неблагоприятни последици. Това обстоятелство е от изключителен форсмажорен характер и довежда до драстична промяна на пазарната конюнктура.

При планиране на разходите за цените на гориво през 2021 г. цената е била около 650 долара на тон, а в момента е в границата около 1 300 – 1 600 долара на тон. Проучванията показвали, че цената може да достигне и до 1 800 долара за тон в Южното полукълбо по време на прехода.  Освен това войната в Черноморския регион довела до сериозен ръст на застрахователните премии.

Допълнително се предвижда да се купят два броя  работни лодки тип „Зодиак“. Те са задължително условие за сертифициране за плаване на кораба и са и единственото средство за транспортна комуникация с полярната база, както и за дейности на море в близост до кораба. В хода на ремонта по време на провеждането на пълноценен тест на горивната система е установена необходимост от дизелов генератор. Подобна е и ситуацията с доставката на запасни инструменти и прибори за системите и механизмите на научно-изследователския кораб, поради спецификата на нуждите, за които той ще се използва. 

До средата на декември с първия български военен научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий" ще отплава експедицията до Антарктика. На борда му ще бъдат заедно полярниците от Българския антарктически институт и екипажът на Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров" във Варна, които ще достигнат до българската база "Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън.

С осигуряването на националните антарктически експедиции със „Св. св. Кирил и Методий“, България за първи път ще бъде равна на другите държави в изследванията си на Ледения континент. Корабът е мечта за поколения български антарктици и учени, които досега нямаха научноизследователски плавателен съд, с който да правят проучвания.

След края на ремонта, освен научноизследователските дейности от Националната програма за полярни изследвания, с НИК 421 ще бъдат осигурявани и изследвания в Черно море и Световния океан, провеждани от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, БАИ, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, БАН, Селскостопанската академия и други научни организации.