Можем да очакваме в средата на следващата година договор за бойните машини на пехотата

20.10.2022 г. Можем да очакваме в средата на следващата година договор за бойните машини на пехотата

 Един незавършен обзор на отиващата си седмица от началника на отбраната, който казва много. 

Спирдон Спирдонов

В началото на годината казах, че ми се иска 2022 г. да бъде годината на Сухопътни войски и това се сбъдва не на базата на гръмки обещания и лозунги, а на базата на техните действия. Това каза началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по повод двустепенното командно-щабно учение „Балкан 22“. За да има резултат в системата на колективна сигурност, в процеса на изграждане на способности, е необходимо една много добра

координация между политическото и военното ръководство,

посочи той. Ние, като военно ръководство, подчерта началникът на отбраната, се стремим да транслираме военните послания и изисквания към координирани действия на другите нива, за да се реализират сложните процеси по отношение на модернизацията. И тук той съобщи

една добрите новини през седмицата.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов вече е подписал исканията за информация към фирмите за основния проект за модернизация на Сухопътни войски за придобиване на бойни машини. Надяваме се, каза адмирал Ефтимов, съобразно утвърдения от министъра на отбраната график, наистина да има ускорено развитие на този проект и в средата на следващата година да бъде подписан договор. От това, отбеляза той, се нуждаят тези мотивирани и организирани хора от Сухопътни войски, за да има най-после модернизацията своя ефект по отношение на техните способности и да усетят грижата и ангажимента на държавата.

Обявяването на начални оперативни способности на

многонационалната бойна група

в началото на седмицата на учебен полигон „Ново село“ също е резултат на многомесечен труд, каза началникът на отбраната. Той подчерта, че Щабът на отбраната и Сухопътни войски са показали, че могат да реагират адекватно на променената среда, на изискванията и на предизвикателствата, които са не само пред нашата страна, но и пред цялата система за колективна отбрана. В най-бързи темпове, посочи адмирал Ефтимов, успяхме да заявим тази начална оперативна способност на едно многонационално формирование, което обхваща няколко държави и над 1000 души личен състав. Това, обаче, е на този етап по отношение на нивото ни на амбиция. Изпълнявайки процеса за укрепване отбраната на Югоизточния фланг на НАТО, нивото на амбиция, което сме си поставили, в унисон с решенията на срещата в Мадрид, е тази многонационална бойна група да има потенциал за

бързо развръщане до многонационална бригада.

За да стане това, каза началникът на отбраната, са необходими няколко стъпки. Едни от най-важните от тях, които той е декларирал пред държавното ръководство, е развитие на подходяща инфраструктура. В момента инфраструктурата ни, стана ясно от неговите думи, се нуждае от сериозно обновление и развитие, за да можем да приемем съюзническите войски, да извършим бойно сглобяване и бързо да се достигне до ефективен и способен да реагира отбранителен потенциал. Адмирал Ефтимов предупреди, че, не бива да се подценява този въпрос. Според него процесите на осъществяване на

инфраструктурни проекти

са много бавни по отношение на нормативната база, поради липса на достатъчен капацитет, както за проектиране, така и за практическата им реализация. Той напомни, че в процеса на отбранително планиране в НАТО и ЕС се поставя акцент върху военната мобилност. В този смисъл обърна внимание на нашата пътна и ж.п. инфраструкстура, гари и летища, които трябва да бъдат способни да осигурят придвижването на съюзническите войски, чиято техника е с различен стандарт. От нас, като страна домакин, се изисква да осигурим местата, където да се разположат тези сили и средства. За осигуряване на адекватна отбрана на Югоизточния флаг на НАТО нашите съюзници извършват мащабни инфраструктурни проекти, обърна внимание началникът на отбраната. Според него това е ангажимент на държавата, за да могат нашите съюзници да бъдат уверени, че ще срещнат подходящи условия, за да развърнат своите сили. В този аспект, продължи той, е критично необходимо да продължим развитието на инфраструктурата на Българската армия, най-вече сухопътния домейн, за да не разчитаме само на съвместните съоръжения, които сме изградили със САЩ.

По отношение на подготовката на многонационалната бойна група Сухопътни войски извършиха детайлно планиране, промени се нормативна база, за да можем да изпълняваме мисии и операции в интересна колективната отбрана на наша територия, посочи адмирал Ефтимов. Тази подготовка продължава. Ключовото сега, смята той, е тази техника, която е дислоцирана на полигон „Ново село“, да може да действа, както се казва, в единен брониран строй. За това са необходими съвместими комуникации, съвместими системи за командване и  управление, мениджмънт на бойното поле, съвместими процедури и много подготовка – езикова и тактическа. Началникът на отбраната е убеден, че ще продължим по този път, а увереност му дава това, което видя на „Балкан 22“.

Адмирал Ефтимов държеше да подчертае и сертификацията през тази седмица на ротата от Командването за логистична поддръжка за превоз на ГСМ. Преди две години тази сертификация била неуспешна, поради липса на техника, личен състав и непълноценна подготовка. Командването за логистична поддръжка през тази година е направило четири сертификации със същите хора и същите сертификационни екипи, които преди две години са дали слабата оценка. Приложен е подход, който е спестил ресурс на държавата. През последните две години е

придобита много тежка техника

под формата на влекачи, платформи и други от Агенция „Митници“ и от НАП, която е възстановена и вкарана в строя. По този начин спестихме над 100 млн. лв. на държавата за придобиване на нова техника, личният състав показа много желание и мотивация, като резултат от това са успешните сертификации, каза адмирал Ефтимов. Без възможностите на Командването за логистична поддръжка, допълни той, това    което правят Сухопътни войски, не би било възможно. Ние сме един сложен механизъм, където има голяма взаимозависимост, аз съм удовлетворен, че тези усилия, дават резултат, заяви началникът на отбраната.

Този обзор на седмицата остана незавършен. Следваше изнесено съвещание на основния команден състав за обсъждане на предизвикателствата и най-важното за транслиране на военните изисквания към политическото и държавно ръководство, за да може този сложен организъм отбрана, национална сигурност и въоръжени сили да функционира по най-добрия начин, завърши коментара си адмирал Ефтимов.