Ако не бяхме сменили календара, днес Сухопътни войски щяха да празнуват

07.11.2022 г. Ако не бяхме сменили календара, днес Сухопътни войски щяха да празнуват

 По обяд на 7 ноември по стар стил или 19 ноември по нов българите минават в настъпление в Сръбско-българската война през 1885 г. Отрядът на капитан Коста Паница разбива сръбските войски при Ропот и Комщица и навлиза в Сърбия, като с това приключва битката при Сливница.

Спирдон Спирдонов

Датата 19 ноември е определена за празник на Сухопътните войски с решение на Министерския съвет № 477 от 1992 г. и Заповед № 3478 на министъра на отбраната от 1992 г. По време на Сръбско-българската война (1885 г.) на 19 ноември българската пехота провежда решителното сражение при Сливница. Това е първата голяма победа на войската след възстановяването на българската държава от 1878 г. Впоследствие с победата в Сръбско-българската война е защитен актът на Съединението между Източна Румелия и Княжество България и правото на българския народ да живее обединен и свободен.

Ако през 1916 г. не бяхме преминали от юлианския към григорианския календар, днес щяха да празнуват Сухопътни войски, а не на 19 ноември. В рубриката си „Военен календар“ сайтът на НВИМ пише следното:   

„1885, 2 ноември. Започва Сръбско-българската война. Съгласно плана на сръбското командване на главното направление Пирот – Сливница – София настъпва Нишавската армия, а северно от Стара планина – Тимошката армия. Срещу този замисъл българското главно командване противопоставя активна отбрана за спиране настъплението на противника, прегрупиране на войските и създаване на условия за преминаване в решително контранастъпление. След тридневни боеве на прикриващите отряди (2, 3 и 4 ноември) Нишавската армия овладява височините западно от Сливница. От 5 до 7 ноември 1885 г. българските войски водят Сливнишкото отбранително сражение срещу основните сили на Нишавската армия, разгромяват противника и създават условия за преминаване в контранастъпление, завършило с двудневното сражение при Пирот (14 – 15 ноември). Тимошката армия не успява да превземе Видинската крепост, където защитниците под командването на капитан Атанас Узунов принуждават противника да се оттегли. Войната завършва с победа за България и след 15-дневни кръвопролитни боеве се сключва примирие (16 ноември 1885). Загубите на България възлизат на 700 души убити и 4 500 ранени, а на Сърбия – 746 убити и 4 570 ранени.“

По обяд на 7 ноември по стар стил или 19 ноември по нов българите минават в настъпление в Сръбско-българската война през 1885 г. Отрядът на капитан Коста Паница разбива сръбските войски при Ропот и Комщица и навлиза в Сърбия, като с това приключва битката при Сливница.