Сухопътните войски възстановяват оградата на турската граница

11.11.2022 г. Сухопътните войски възстановяват оградата на турската граница

 

„Ако това съоръжение беше надеждно, нямаше да се налага да се извършват тези ремонтни дейности. Това е изключителен обем от работа, който извършва Българската армия за възстановяване на целостта на преградното съоръжение“, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред народните представители от Комисията по вътрешна сигурноста и обществен ред.

Otbrana.com

Военнослужещи от Сухопътните войски са възстановили общо 121 км от инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип (ИВС) по българо-турската държавна граница, в изпълнение на решения на Министерския съвет от октомври 2021 г. и септември 2022 г. Министърът на отбраната Димитър Стоянов запозна вчера народните представители от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с възстановителните дейности по инженерното съоръжение по българо-турската държавна граница, изпълнени от военнослужещи от Сухопътните войски през 2021 г. и 2022 г.

„Ако това съоръжение беше надеждно, нямаше да се налага да се извършват тези ремонтни дейности. Това е изключителен обем от работа, който извършва Българската армия за възстановяване на целостта на преградното съоръжение“, заяви той.

В изпълнение на решение на Министерския съвет в периода октомври – декември 2021 г. инженерни формирования от състава на Сухопътните войски извършиха неотложни ремонтно-възстановителни дейности на  инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип (ИВС) по българо-турската държавна граница и прилежащия път.  В дейностите участваха около 50 военнослужещи и  близо 20 специализирани машини. Задачите им бяха да възстановят целостта на проблемни участъци по съоръжението и прилежащия път, причинени от природни стихии и от човешка намеса, вследствие на увеличения миграционен натиск. В този период, със съдействието на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), военнослужещите извършиха неотложни ремонтно-възстановителни дейности на  49 км от съоръжението,  определени като критични.  Те ремонтираха около  365 оградни пана, подмениха 4 600 м спирала режеща тел, прочистиха над 27 000 квадратни метра  растителност и над 40 водостока, възстановиха над 30 подпорни колони. Бяха положени и около 1 300 кубични метра инертен материал за възстановяване на проходимостта на отделни участъци от пътя с обща дължина 570 м. Военнослужещите изградиха и два нови водостока.

През октомври тази година военнослужещите от Сухопътните войски  продължиха ремонтно-възстановителните дейности по инженерното съоръжение по българо-турската граница в районите на гранични полицейски управления Елхово, Средец, Малко Търново и Резово. В ремонтно-възстановителните дейности, които ще продължат до края на годината, участват около 30 военнослужещи и близо 10 пътни превозни средства и специализирана техника. До този момент са възстановени 4080 м спирала режеща тел, ремонтирани са 496 оградни пана и 70 опорни колони. Почистени от растителност са 195 квадратни метра. Възстановеният участък от съоръжението е 72 км.

Необходимите строителни и монтажни материали, стопански инвентар и оборудване се осигуряват от Главна дирекция „Гранична полиция“, в рамките на осигурените финансови средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.