Преди 100 години играта „Футбол“ влиза в учебната програма на Военното училище

21.11.2022 г. Преди 100 години играта „Футбол“ влиза в учебната програма на Военното училище

 Български новини около световното първенство в Катар.

Спирдон Спирдонов

Точно преди 100 години идва заповед от Генералния щаб до началника на Военното училище. С нея се регламентира въвеждане в строевата подготовка  на юнкерите играта „Футбол“, която „да съставлява неразделна част от гимнастиката“.  Предвидено е обучението да се води по взводно под ръководството на командира на ротата. Командирът на взвода ръководи играта непосредствено във взвода си. Наред с това, негово задължение е да „спомага възбуждане интерес към играта и съревнование с другите взводове в ротата“. Специалистите от двата взвода образуват  отделен взвод под ръководството на един от взводните командири по назначение от ротния командир, четем още в заповедта. Играта се води по правилата и упътванията, издания на спортните дружества „Атлетик“, „Борислав“, „Офицер. Спортен клуб“ и „Славия 1919“.  

Заповедта е издадена на 31 юли 1922 г., за да има време да се извърши необходимата подготовка до началото на учебната година. Това време трябва да се използва за запознаване на офицерите  с играта, като от всяка рота от вече обучените юнкери се образуват взводове, които да играят в свободното от занятия време.

Краят на учебната година свършва с едно състезание между взводовете в ротата и между ротите на училището, за да се определят първенците, пише в заповедта. Такова състезание е имало и в края на учебната година, в която е издадена заповедта, между обучените вече юнкери.

(Въпросната футболна заповед се съхранява в Държавния военноисторически архив – Велико Търново. До нея стигнахме благодарение на Военна академия „Георги С. Раковски“.)