17815 материала на военна тема за 12 години

21.11.2022 г. 17815 материала на военна тема за 12 години

Otbrana.com

Електронният вестник за войската и народа Otbrana.com навърши 12 години с равносметка от 17815 информации, интервюто, коментари и снимки на военна тема.Всеки може да сметне по колко се падат на година, на месец, на седмица и на ден.Продължаваме!