Променят таксите, които събират военните окръжия

22.11.2022 г. Променят таксите, които събират военните окръжия

 Издаването на дубликат на военноотчетна книжка ще нарасне от 8 на 16 лв.

Спирдон Спирдонов

Предлага се нова Тарифа за таксите, събирани от Централно военно окръжие и подчинените му териториални структури по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Това ще стане с правителствено постановление. Проектът е публикуван за обществено обсъждане до 21 декември т.г.

За издаване на служебни бележки, уверения, удостоверения или други документи от информационните фондове на Централно военно окръжие ще се събира такса от 8 лв. Сега се плаща между 3 и 5 лв. Издаването на дубликат на военноотчетна книжка ще нарасне от 8 на 16 лв. Тези административните услуги ще  се извършват в 7-дневен срок от заявяването им на място. Могат да се заявяват и като бързи до 3 дни, като при тях таксата се увеличава два пъти.

Промяната се налага, защото тарифата не е актуализирана от 2012 г. От тогава минималната работна заплата, например, е увеличена с 245 процента, минималната пенсия – 322 процента, а средната работан заплата – 280 процента, се посочва в мотивите към проекта.