Две споразумния в областта на отбраната ратифицира Народното събрание

23.11.2022 г. Две споразумния в областта на отбраната ратифицира Народното събрание

 Спирдон Спирдонов

На две четения в едно пленарно заседание с голямо мнозинство Народното събрание ратифициране две споразумения във връзка с придобиването на новите изтребители. Първото е за сметка между Министерството на отбраната на Република България и Федералната резервна банка на Ню Йорк. Второто се отнася до определени сметки, свързани с финансиране на чуждестранни военни продажби от правителството на Република България, между Министерството на отбраната на Република България, Агенцията на Департамента по отбрана на САЩ за сътрудничество в областта на сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк.

Влизането в сила на двете споразумения ще позволи преведените през 2019 г. от Министерството на отбраната средства за нов тип боен самолет (ратифицирани със закон - ДВ, бр.60 от 2019 г.), да се депозират и инвестират чрез сметка във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната.

Министерството на отбраната ще има възможност редовно да следи състоянието на откритата сметка и да преценява целесъобразността от по­нататъшно инвестиране на тези средства.

Тези споразумения са свързани с изпълнението на Договорите за доставка на 8 броя самолети Ф-16, Блок 70. На 7 август 2019 година, Република България е превела по сметка на Агенцията на Департамента по отбрана на САЩ за сътрудничество в областта на сигурността договорената сума от 1,2 милиарда щатски долара, тъй като към тази дата страната ни не е имала право на разсрочено плащане. В тази сметка не се начисляват лихви и не се заплащат такси за обслужване на сметката.

Условията на Програмата FMS дават възможност част от платените от Република България средства да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк за осигуряване на доходност от тези средства в полза на българската държава.

Подписаните споразумения уреждат правата и задълженията на страните във връзка с откриване на сметки и тяхното управление с цел осигуряване на доходност.