Актуализират състава на Въоръжените сили за военно време

24.11.2022 г. Актуализират състава на Въоръжените сили за военно време

 Спирдон Спирдонов

За осигуряване и развитие на необходимите отбранителни способности на въоръжените сили за военно време и за гарантиране на националната и съюзна сигурност е разработен проект на постановление на Министерски съвет.  С неговото изпълнение ще  бъдат актуализирани структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България, както  и тяхната численост, за включване във въоръжените сили във военно време.

Според Закона за резерва на въоръжените сили в състава на въоръжените сили във военно време се включват структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България, определени с акт на Министерския съвет.

Проведеният Стратегическия преглед на отбраната, както и разработените в последствие стратегически документи за въоръжените сили на Република България (Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 и План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.) определиха промяна в организационната структура и преход към нова функционална структура на въоръжените сили, се посочва в мотивите към проекта.

Това налага в рамките на процеса на планиране на отбраната, ръководителите на структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, които влизат в състава на въоръжените сили във военно време, да определят структурата и числеността за включване във въоръжените сили във военно време. ( Б.р. - чл. 50, ал. 2 от закона за резерва „В състава на въоръжените сили във военно време се включват запасните и техниката-запас по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, както и структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България, определени с акт на Министерския съвет.“)