Дружество „Военноинвалид” – Троян проведе годишното си събрание

24.11.2022 г. Дружество „Военноинвалид” – Троян проведе годишното си събрание

 

Дружество „Военноинвалид” – Троян проведе годишното си събрание в Клуба на инвалида в града. Беше отчетена дейността си през 2022 г. Присъстваха 22- ма члена на организацията. Гости бяха кмета на община Троян г-жа Донка Михайлова, Вяра Дочева – началник отдел „Култура, образование и младежки дейности“ и Мария Златева – гл.експерт в общинска администрация=

Кметът на Троян г-жа Михайлова връчи на на председателката на Управителния съвет (УС) на Дружество „Военноинвалид”  г-жа Гана Христова по повод 25 от създаването на организацията букет и поздравителен адрес, в който се казва:

Честит 25-годишен юбилей на троянската организация на военноинвалидите и военнопострадалите! Община Троян подкрепя организацията в усилията й да защитава правата и интересите на своите членове, както и да работи за патриотични каузи.