Тактико-специално учение на Специалните сили на Българската армия „ГЪВКАВ ОТГОВОР 22“

03.12.2022 г.  Тактико-специално учение на Специалните сили на Българската армия „ГЪВКАВ ОТГОВОР 22“

 

От 21 ноември до 2 декември 2022 г. щабът и формирования от Съвместното командване на специалните операции взеха участие в Тактико-специалното учение на Специалните сили на Българската армия „ГЪВКАВ ОТГОВОР 22“. Учението се проведе в района на УТК „Црънча“ и летище „Черногорово“, обл. Пазарджик.

„ГЪВКАВ ОТГОВОР 22“ е  базирано на хипотетичен сценарий. По време на учението ще се планират специални операции в отговор на възникнала военнополитическа криза на територията на страната. В него участват основно 86-та Група „Специални сили“ (ГрСС), както и военнослужещи от 1-ва ГрСС, 68 ГрСС, Учебен център за подготовка и бойно осигуряване, щабен и логистичен батальони.

Целта на учението беше да оцени бойните способности на щаба и формированията на 86 ГрСС при планиране и провеждане на операциите в хода на конфликт с нисък интензитет, не попадащ в критериите за активиране на Член 5 от Вашингтонския договор.

 

Задачите, които бяха отработени са планиране и провеждане на специални операции в хода на конфликт с нисък интензитет и проверка на ефективността на системите за командване и управление на 86 ГрСС и 1 ГрСС при планиране на специални операции.