Днес празнува Висшето военноморско училище

09.01.2023 г. Днес празнува Висшето военноморско училище

 Otbrana.com

Едно от най-престижните и привлекателни учебни заведения у нас и в чужбина – Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“, празнува днес. Честито на началника флотилен адмирал професор Боян Медникаров и на целия състав на Морско училище! Днес те успешно изпълняват своята мисия за подготовка на висококвалифицирани специалисти за българските ВМС и морската индустрия и научно осигуряване на трансформацията на ВМС и развитието на морския сектор на Република България.

***

Темелите на родното морско образование са положени в гр. Русе на основание Циркуляр №7 от 9 януари 1881 г. на Военното министерство на княжество България. В циркуляра се обявява, че се формира „Морско училище“, считано от 9 януари 1881 г. Училището е формирано към Дунавската флотилия, като в него се приемат младежи от 14 до 18 годишна възраст с цел „да ги подготвят за машинисти и други мастерства“

Днес те успешно изпълняват своята мисия за подготовка на висококвалифицирани специалисти за българските ВМС и морската индустрия и научно осигуряване на трансформацията на ВМС и развитието на морския сектор на Република България.

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ е най-старото техническо учебно заведение в Република България, а неговата история и настоящата му дейност го утвърждава като най-авторитетния център за подготовка на морски кадри.

Традициите в българското морско образование датират от 1881г., когато се открива Морското училище – първото техническо учебно заведение в България за обучение на машинисти и огняри.

От 03.12.1904 г. то е вече Машинно училище при флота – средно техническо училище за обучение на механици за военния и гражданския флот, държавните железници, въздухоплаването и др.

През 1942 г. се преобразува във Военноморско на Негово Величество училище с шестгодишен гимназиален и висш курс на обучение: във Висшия навигационен отдел се подготвят специалисти с висше специално морско образование, а във Висшия технически отдел (от 1943 г.) – и кадри с висше специално морско техническо образование.

През 1949 г. приемник на българската морскообразователната традиция става Народно военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, а от 1956 г. на училището е даден статут на висше инженерно морско учебно заведение и неговото име е Висше народно военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

От 1991 г. името на училището е Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

Понастоящем ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ разполага с необходимата материална база, включително уникални тренажори, и високо квалифицирани преподаватели за осигуряване подготовката на офицерски кадри за военноморските сили и гражданското корабоплаване, и на кадри с висше образование за морската индустрия.

Учебните му планове и програми са разработени в съответствие с всички международни изисквания.