Високо изпълнение на план-графика за летателна подготовка в 12-та авиационна база

12.01.2023 г. Високо изпълнение на план-графика за летателна подготовка в 12-та авиационна база

 Otbrana.com

Командирът на 12-та авиационна база в гр. Долна Митрополия полковник Петър Банков направи обективна равносметка на извършената дейност през изминалата година, анализира резултатите от изпълнението на поставените задачи и начерта новите цели. Това стана на анализа на подготовката, войсковия ред и дисциплината през 2022 г., съобщават от Командването на ВВС. „Трудности и предизвикателства не липсваха, но постигнатите резултати в дейността на базата доказват, че благодарение на високия си професионализъм личният състав изпълнява отговорно и качествено поставените от Командването на Военновъздушните сили задачи”, каза полковник Банков.

Командирът на Военновъздушните сили генерал – майор Димитър Петров даде положителна оценка за дейността на 12-та авиационна база през 2022 год. Той изказа благодарност към командването и личния състав за положените усилия и отговорност, за добре свършената работа и проявен професионализъм. На всички той пожела здраве, увереност и сили за една успешна и ползотворна 2023 година.

Един от основните приоритети на базата е осигуряването на приемственост между поколенията летателен състав. Авиобазата прие в редиците си 10 лейтенанти от Випуск 2022. Летателната дейност се провеждаше ритмично и бе отчетено високо изпълнение на план-графика за летателна подготовка, проведени двусменни полети и успешно въведена в експлоатация нова материална част.

При максимална натовареност, авиационния инженерно-технически състав осигури в инженерно-авиационно отношение летателната дейност през годината, изпълни в срок и с високо качество видовете подготовки за полети, регламентните работи и работите за отстраняване на възникнали откази по авиационната техника.

Друго значимо направление, в което бяха съсредоточени усилията на базата е провеждането на курсове за придобиване и повишаване квалификацията на военнослужещи за нуждите на ВВС. Работата на „Центъра за подготовка и обучение” отчете висок ръст на проведените курсове в сравнение с последните две години. През годината са проведени общо 30 курса, в които са преминали подготовка 283 специализанта. Положените усилия от страна на преподавателския състав за повишаване на качеството и ефективността на обучението, даде положителен резултат върху успеваемостта и формирането на трайни знания и умения в обучаемите.