Парламентът ратифицира споразумение между военните ведомства на България и САЩ

20.01.2023 г. Парламентът ратифицира споразумение между военните ведомства на България и САЩ

 Спирдон Спирдонов

На първо и второ четене Народното събрание ратифицира днес със закон Споразумение за придобиване и взаимно обслужване между Министерството на отбраната на Република България и Департамента по отбраната на Съединените американски щати, внесено от Министерски съвет. Документът цели максимално използване на предвидените възможности за логистично осигуряване между двете страни, които се отнасят до  разпореждане с вещи – държавна собственост. Той бе подкрепен от 137 депутати от 170 гласували.  

Каква е историята?

От 2001 г. между Министерството на отбраната на Република България и Департамента по отбраната на Съединените американски щати е в сила Споразумение за придобиване и взаимно обслужване  Този документ е основният регламентиращ инструмент за логистичното осигуряване при провеждане на тренировки и дейности, особено във връзка с изпълнение на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между правителствата на двете страни.

Споразумението установява основните принципи и процедури за осъществяване на взаимното предоставяне на логистична подкрепа, състояща се в осигуряване, при възможност, за страните на материални средства или подпомагащи дейности за въоръжените сили на двете държави. То спомага за повишаване на оперативната съвместимост, боеготовност и ефективност на въоръжените сили чрез осигуряване на логистична военна поддръжка, се посочва в мотивите към документа.

Актуализацията на споразумението от 2001 г. и сключване на ново споразумение се налага поради промени в структурите на двете страни, както и с оглед на гарантиране на правната база за пълноценно прилагане на всички възможности, предвидени в документа.

С Решение № 142 на Министерския съвет от 2 март 2017 г., изменено с Решение № 292 на Министерския съвет от 1 април 2021 г., е одобрен проект на Споразумение за придобиване и взаимно обслужване между Министерството на отбраната на Република България и Департамента по отбраната на Съединените американски щати като основа за водене на преговори. В изпълнение на посочените решения са проведени преговорите по проекта на споразумение и същото е подписано на 27 юли 2022 г. в София и на 13 септември 2022 г. в Щутгарт.

Защо е необходима санкция на Народното събрание?

Ратификацията на споразумението от Народното събрание се налага с цел максимално използване на предвидените възможности за логистично осигуряване между двете страни, касаещи разпореждане с вещи – държавна собственост. Споразумението установява специфични форми на разпореждане, документиране и отчитане на предоставянето на съответните ресурси, необходими на насрещната страна за конкретното мероприятие. Споразумението предвижда възможност за размяна в натура, предоставяне на подкрепа, включително вещи, срещу получаване на аналогични по стойност такива, както и предоставяне срещу заплащане на стойността на вещта или услугата. Тези механизми се използват като средство за логистично осигуряване и подкрепа между съюзни държави в рамките на НАТО. От друга страна, те не са предвидени в Закона за държавната собственост, който изчерпателно урежда възможностите за разпореждане с вещи в управление на бюджетни структури, което налага предприемане на законодателни мерки, за да може българската страна да прилага споразумението по отношение на предоставяне и получаване на вещи в рамките на логистично сътрудничество. Това налага споразумението да бъде ратифицирано от Народното събрание.

В дискусията с изказвания се включиха Николай Дренчев от ПГ на „Възраждане“ и Румен Гечев от ПГ  „БСП за България“. Според г-н Дренчев принципно споразумението не е лошо, но в такива случаи трябва да се подхожда  „по-егоистично по отношение на Българската армия“. Конкретизиране на променените структури в двете страни, за които става дума в споразумението и уточняване на новите възможности за сътрудничество в логистичното осигуряване, поиска г-н Гечев. Неговият съпартиец Борислав Гуцанов изрази мнение, че споразумението застрашава националната сигурност. Председателят на Комисията по отбрана Христо Гаджев припомни, че от 20 години има такова споразумение, което сега само се актуализира, заради промените в Закона за отбраната и Въоръжените сили и създаването на нова структура в тази сфера у нас.  Самото му подписване е извършено по време на последното редовно правителство на 27 юли м.г. В споразумението, уточни г-н Гаджев, изрично се казва, че не фигурират в неговия обхват оръжейни системи.

На първо гласуване споразумението бе ратифицирано със 143 гласа „за“, 22 „против“ и 13 „въздържали се“. При второто гласуване „за“ бяха 137 народни представители, „против“ – 22, „въздържали се“ – 12.