В армията има 1542 вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв без конкурс

20.01.2023 г. В армията има 1542 вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв без конкурс

 Спирдон Спирдонов

В отговор на запитвания съобщаваме, че заповедта на министъра на отбраната Димитър Стоянов от началото на декември м. г. за обявяване на длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс, можете да намерите на сайта на Централното военно окръжие.

Вакантните длъжности са 1542 в различни гарнизони и формирования. Във военните окръжия са в Шумен, Варна, Добрич, Русе, Велико Търново, Габрово, Разград, Силистра, Пловдив, Пазарджик и Смолян. За  Сухопътните войски са в Шумен, Благоевград, Белене, Враца, София, Асеновград, Мусачево, Плевен, Пловдив, Русе, Свобода, Смолян, Сливен и Стара Загора, а за ВМС – във Варна и Бургас.

(За Военно окръжие - Шумен и военните формирования 34200 и 54060 в града, например, са обявени общо 81 длъжности за резервисти - офицери, сержанти и войници.)

За обявените длъжности могат да кандидатстват български граждани освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, както и военнослужещи, на които им предстои прекратяване на договора за военна служба.

След одобрение и преминато проучване (ако се изисква за длъжността) с кандидатите за резервисти се сключва договор, който е с продължителност до 5 години.

За всяка навършена година на договора резервистите получават възнаграждение, което съответства на заеманата длъжност, за която е сключен договора, и присвоеното военно звание.

Заповедта е на https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/mz_dobrov_rezerv_12.2022.pdf