Обявен е прием на военни оркестранти

21.01.2023 г. Обявен е прием на военни оркестранти

 Изпитите са на музикален инструмент, по физическа подготовка и тест за обща култура и събеседване.

Спирдон Спирдонов

Със заповед на министъра на отбраната Димитър Стоянов е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане  на конкурс с кандидати за приемане на 6 оркестранти. Длъжностите са в представителните  духови оркестри на ВВС в Граф Игнатиево, на ВМС във Варна и на Националната гвардейска част в София. Местата са за завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

Заявленията се подават до 13 февруари до командира на Националната гвардейска част чрез  структурите на Централно военно окръжие. Конкурсът включва изпити на музикален инструмент, по физическа подготовка, тест за обща култура и събеседване

За длъжностно лице, отговорно за провеждане на конкурса, е  определен командирът на Националната гвардейска част. Конкурсът ще се проведе в Националната гвардейска част от 08:30 ч. на 23 февруари, на адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов № 2. Телефони за информация: 02/92-28-906 и 02/92-28-938.

Подробности на https://www.mod.bg/bg/doc/obiavi/2023/20230119_Obyava_konkurs_NGCh.pdf