СОР „Клуб 199“ с поздравление за празника

23.01.2023 г. СОР „Клуб 199“ с поздравление за празника

 Otbrana.com

По случай 133-та годишнина от създаването на органите по мобилизация на Българската армия полк. о.р. Иван Иванов, почетен председател на Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната, е изпратил поздравителен адрес до Сдружението на офицерите от резерва и запаса  „Клуб  199“ с председател полковник от запаса Цанко Цанков.

***

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС  НА  СДРУЖЕНИЕ  НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА И ЗАПАСА  „КЛУБ  199“  И ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  КООСО

ПОЛКОВНИК ЦАНКО ЦАНКОВ

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В СЪБРАНИЕТО, ПОСВЕТЕНО НА 133-та ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОРГАНИТЕ ПО МОБИЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОЛКОВНИК,

Позволете ми от името на Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната и от свое име да отправя най-сърдечни поздрави към Вас и ръководената от Вас организация по случай 133-та годишнина от създаването на органите по мобилизация на Българската армия.

Изградени в буреносните години на национално възраждане и утвърждаване на българската държава, органите по окомплектоване и мобилизация вземат дейно участие в създаването на Българската армия и повече от столетие осигуряват нейната готовност за защита на отечеството, изпълнение на конституционните й задължения и съюзнически отговорности в днешния, също изпълнен с предизвикателства исторически период на развитие на обществото.

Изразявайки най-дълбокото си уважение към Вашата организация, която и сега полага усилия за усъвършенстване и повишаване на способностите на Въоръжените сили за участие в съюзни операции и действия при кризи, убеден съм че Сдружението на офицерите от резерва и запаса  „Клуб  199“ и занапред ще развива и насочва обществената си дейност в полза на националната сигурност и ще дава своя принос за популяризирането на военната професия, запазване авторитета и достойнството на запасното войнство и патриотичното възпитание на подрастващите поколения.

Пожелавам на Вас и членовете на вашата организация крепко здраве, енергия и много успехи във вашата високоотговорна, благородна и патриотична дейност!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Полк. о.р. Иван Иванов, почетен председател на Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната