33 години от възстановяването на Съюза на запасните офицери

23.01.2023 г. 33 години от възстановяването на Съюза на запасните офицери

 На 23 януари 1990 год. е свикан конгрес, приет е устав и е формиран единен Съюз на офицерите и сержантите от запаса с регистрирано наименование „Съюз на офицерите и сержантите от запаса“.

Otbrana.com

Преходът на нашата страна след ноември 1989 год. към пазарна икономика и демократично обществено развитие остро поставя необходимостта от единен Съюз на офицерите и сержантите от запаса. Заслужилият ветеран от БНА генерал-лейтенант Атанас Русев разработва идеята за възстановяване на Съюза на запасните офицери.

На 20 декември 1989 год. в ЦВК група от генерали и полковници след кратка дискусия по възстановяването на Съюза, избират инициативен комитет в състав генерал-полковник Борис Карамфилов, генерал-лейтенант Атанас Русев и генерал-майор Петко Николов и група за изработване на проектоустав и подготовката на Учредителния конгрес. Допълнително се включват много генерали, адмирали и офицери. Конгресът е свикан на 23 януари 1990 год., приет е устав и е формиран единен Съюз на офицерите и сержантите от запаса с регистрирано наименование „Съюз на офицерите и сержантите от запаса“. За председател на Съюза е избран генерал-лейтенант Петър Стоянов, за зам.председатели са избрани генерал-лейтенант Петко Николов и генерал-майор Георги Димитров. Съдебната регистрация на Съюза е в Софийския градски съд с ф.д. № 1878/90 год.

На втория конгрес е обявено, че Съюзът се явява наследник на закритите „Съюз на запасните офицери“ и „Съюз на запасните подофицери“ и това е записано кратко в устава на Съюза, приет на третия конгрес