ВВС изпълняват успешно ролята си в системата на отбраната

24.01.2023 г. ВВС изпълняват успешно ролята си в системата на отбраната

 Успехите дължим на волята, професионализма, ентусиазма, стоицизма и усърдието на целия личен състав, казва командирът генерал-майор Димитър Петров.

Спирдон Спирдонов

На фона на драстично променената среда на сигурност през изминалата година Военновъздушните сили (ВВС)  отново доказаха своята решимост, твърдост и устойчивост да изпълняват определените им роля, мисии и задачи. Това беше подчертано на проведения днес анализ на състоянието и подготовката  им през 2022 г. ВВС поддържат и развиват способности за изпълнение на Конституционните задължения по защита на суверенитета и териториалната цялост на страната, да допринасят за международния мир и сигурност и да осигуряват националната сигурност в мирно време, посочи още командирът им генерал-майор Димитър Петров.

В анализа участваха заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Цанко Стойков, заместник-командирът на СКС бригаден генерал Христо Ганецовски, заместник-командирът на ВВС бригаден генерал Петьо Мирчев, началникът на Щаба на Сухопътни войски бригаден генерал Пламен Йорданов, началниците на НВУ и ВВВУ бригаден генерал Иван Маламов и Юлиян Радойски, капитан I ранг Валентин Йорданов от Щаба на ВМС, командирите на подчинените военни формирования, началниците на отдели и самостоятелни сектори в Командването на ВВС и др.

От думите на генерал-майор Петров стана ясно, че това е било  поредната, изпълнена с предизвикателства и динамика година в историята на българските ВВС. В този смисъл бяха откроени няколко акцента. Според командира активното участие в подпомагане на населението при бедствия и аварии, както и в хуманитарни, донорски и други медицински задачи отново е показало, че Въоръжените сили и в частност ВВС, са надеждна опора на българското общество и допринасят за утвърждаване на доверието към Българската армия. С много упорство и инициативност, продължи той, се заехме с грандиозната задача да организираме и представим в срок необходимия пакет документи, както и да подготвим личен състав, техника и инфраструктура за приемането на новия тип боен самолет. Продължава работата по реализиране и на останалите приоритетни проекти, включени в Портфолиото от проекти на Министерството на отбраната.

Подчертано бе, че всички тези успехи през изминалата година са постигнати в условия на ограничено ресурсно осигуряване, на усложнена външнополитическа обстановка и нестихващ военен конфликт в близост до нашата Родина и българското въздушно пространство. Тези успеха, бе категоричен генерал-майор Петров, дължим на волята, професионализма, ентусиазма, стоицизма и усърдието на целия личен състав от ВВС. Като илюстрация на тези думи бяха и връчените с негова заповед награди за проявени професионализъм, усърдие, инициативност и постигнати отлични резултати. С плакети с логото на ВВС бяха удостоени полковник Орлин Георгиев, полковник Милен Донев, подполковник Димитър Велев, цивилен служител Албена Докева, полковник Станислав Драгиев, майор Христо Вълев и капитан Анатоли Емилов, а с грамота – капитан Божидар Славчев, майор Любомил Цветанов, капитан Йордан Йорданов, цивилен служител Диана Пешакова, майор Росен Тодоров и капитан Митко Гергов. Със заповед на министъра на отбраната Димитър Стоянов полковник Пейо Дончев бе удостоен с плакет за „Спортист №3 за 2022 г., спорт – ски бягане и ски ориентиране“. Отличието връчи генерал-лейтенант Стойков.

В предишните дни преминаха анализите във формированията на ВВС, където бяха посочени, както постигнатите успехи, така и проблемните въпроси, които предстои да се решават. Навсякъде бяха подчертавани професионализмът и усърдието на военнослужещите и цивилните служители за изпълнение на задачите.