ВМС обявиха 95 вакантни длъжности за матроси (войници)

07.02.2023 г. ВМС обявиха 95 вакантни длъжности за матроси (войници)

 Otbrana.com

Със заповед на командира на ВМС е разкрита процедура за обявяване на 95 (деветдесет и пет) вакантни длъжности за матроси (войници) във формирования на Военноморските сили. На военна служба се приемат лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина. В повечето случаи мястото на службата е във Варна и Бургас.

Размерът на месечното възнаграждение за най-ниската матроска (войнишка) длъжност е не по-малък от 1219 лева.

Кандидатите, които отговарят на изискванията трябва да подадат до 1 март лично писмено заявление по определен образец, включително с приложенията към него, до заместник-командира на Военноморските сили, чрез териториалните структури на Централно военно окръжие. Конкурсът ще се проведе по график, за който кандидатите ще бъдат уведомени на интернет страницата на ВМС с адрес: http://www.navy.mod.bg, в раздел НОВИНИ и на посочения от тях e-mail (адрес за кореспонденция).

Подробности на https://www.mod.bg/bg/doc/obiavi/2023/20230206_Obyava_konkurs_matrosi_VMS.pdf