Генерал-майор Явор Матеев: Можем да наваксаме изоставането

10.02.2023 г. Генерал-майор Явор Матеев: Можем да наваксаме изоставането

 

Otbrana.com

В началото на февруари бе даден стартът на проекта за изграждане на Техническия ни център, заяви командирът на СКСО в интервю на Цончо Драгански за в. "Българска армия".

– Господин генерал-майор, удовлетворен ли сте от темповете на организационното развитие на Съвместното командване на специалните операции (СКСО)?

– Работи се в рамките на План-26 – това, което позволява обстановката. Но да ви отговоря директно на въпроса, можеше да бъде направено много повече, т.е. темпът да е малко по-забързан. Реално церемонията по връчване на бойните знамена беше на 4 юли 2020 г., но всъщност Командването бе създадено в края на предходната година. Първоначално, още преди неговото формиране, бяха решени доста въпроси. Командването се създаде на базата на решение на Министерския съвет, промените в ЗОВС и промени в предходния План, който беше до 2020 г. И когато то стана факт, се прие Визия за неговото развитие. Мога да кажа, че първоначално тази Визия се изпълняваше стриктно, в бързи темпове, защото съвременната обстановка и изключително бързо променящата се среда го налагат. Сега позабавихме темповете на организационното изграждане на Специалните сили, а затова според мен има и обективни, и субективни фактори. Трудно е на всички, и на армията, и на цялата държава в последните една-две години. Но се надявам трудностите да се преодолеят и да наваксаме това изоставане, защото ние трябва да постигнем оперативна съвместимост с едни общоприети стандарти в НАТО по отношение на организационното изграждане на Силите за специални операции и най-вече със страните около нас, страните, с които се налага и е необходимо да взаимодействаме постоянно при изпълнението на задачи. И особено тези, които се очакват при очертаващия се бъдещ модел на Силите на НАТО, в частност – Силите за специални операции на НАТО, т.е. задачите, които трябва да изпълняваме с гръцкото и с румънското  Командване за специалните операции. Ние трябва да постигнем единство и в организационната структура, и в схващанията за използване, и в принципите и начините на взeмане на решения, командване и управление. Преди винаги някак сме се съизмервали и сме вървели заедно с Румъния, може би така е било и като членство в НАТО и в Европейския съюз, сега и за Шенген и т.н. Така е било и във военната област, и в областта на Специалните сили. Но ако преди изоставахме от Румъния с една-две години, мога да кажа, че сега изоставането стана с четири години поради причини, които вече обясних. И е редно да намерим най-вече воля, политическа воля, защото не е тайна, че Силите за специални операции се развиват не само с военна инициатива, експертиза и предложения, а и с воля на военно-политическо равнище. И след това на държавно равнище. Така че да можем да наваксаме изоставането по обективни и субективни причини.

– Къде по-точно е изоставането?

– Изоставаме в това, да превърнем СКСО на Българската армия в стопроцентово Съвместно командване, така както го е повелил законът, да доизградим нашите бойни формирования – групите „Специални сили“, така че те да могат лесно да изпълняват оперативни задачи. Знаете, че всяка година имаме дежурства към Компонентното командване на специалните операции на Силите за отговор на НАТО. Съществени са отговорностите в цялостната картина на участие на Българската армия в мисии и операции зад граница. Имам предвид какво се очертава, какво се планира и накъде вървим като отговорности в областта на специалните операции в бъдещия модел на Силите на НАТО. Всичко това означава, че ни предстои много работа и се надявам с воля, инициатива и експертиза от наша страна, както и с воля на военно и военно-политическо равнище да наваксаме и да продължим ускорено напред.

– Как се изпълняват планираните проекти за Специалните сили?

– Най-големият ни проект се нарича повишаване на мобилността и защитата на Силите за специални операции. Говорим за бронираните високопроходими машини от 10 типа с различно ниво на въоръжение, голяма част от тях официално вече представихме. В рамките на две години ние получихме 94 от планираните общо 98 машини. И те са приети на въоръжение. Някои от тях ги използваме повече месеци, други – само два-три месеца. Засега експлоатацията върви нормално. Да говорим за някакви съществени анализи и оценки за тях е все още рано, естествено, че трябва да мине някакъв период. Това е изключителен успех, подчертавал съм го нееднократно. Добре че се сключи този договор, не мога да си представя как сега щяхме да изпълняваме задачите си, ако не беше дошла тази нова техника. Досега този проект се изпълняваше предсрочно от фирмата изпълнител. Трябва да получим в рамките на третата година само още четири машини.

– Оставащите от договора четири машини през тази година ли трябва да приемете?

– Да, те трябва да дойдат през тази година, до декември. Добре че тогава сме успели, пак казвам – с наша инициатива и с волята на Министерството на отбраната и на държавата бе подписан този проект и съм доволен, че всички страни, имащи отговорност към неговото изпълнение, стриктно и в срок досега си изпълняват задълженията.

– Докъде стигнаха другите проекти?

– Другите проекти също са от голямо значение за нас. Изграждаме нови полоси в учебно-тренировъчния комплекс (УТК) „Црънча“, полоси, които се правят за първи път в Българската армия. Те са по стандартите на НАТО и могат да бъдат използвани за сериозна подготовка и ще доведат до друго ниво на физическата и психическата подготовка на военнослужещите. Тези полоси могат да бъдат използвани за провеждане на състезания на НАТО по военен петобой – още една задача на МО, към която дълго време сме се стремили. А също така те ще дадат възможност т.нар. трибой, вече четирибой, в рамките на държавните военни шампионати да стане петобой. Предполагам, че до лятото, а може и до късна пролет, този проект ще бъде завършен успешно. При откриването на полосите ще направим и демонстрация. Този комплекс от полоси заедно с новите съоръжения, които вече изградихме и функционират за учебна дейност, отдих и възстановяване, дават друг статут на нашия УТК. И остава да реализираме за в бъдеще проекта за модернизация, реновиране и изграждане на някои сектори на самия полигон – за водене на стрелба, различни типове упражнения, денем и нощем, както и за водене на различни видове подготовки, които в много случаи са комбинирани със стрелби на къси, ултракъси и средни разстояния.  И като реализираме и този проект, който се надявам да започне в близко бъдеще, ще може да говорим вече за цялостно завършено изграждане на УТК „Црънча“, който действително ще бъде на топниво по стандартите на НАТО и да е един от първите за обучение и тренировка, отдих и възстановяване на Силите за специални операции. Важно е също така да отбележа, че сме изградили нова канализация и парно отопление във всички райони – в Пловдив, на „Црънча“ и в „Банкя“, без „Чешнегирово“. За останалите проекти, които са от първостепенно значение за нас – стремим се първо да ги защитим и след това да вървим към тяхната реализация. Това е пълното превъоръжаване на Силите за специални операции със системи стрелково въоръжение, изцяло по стандартите на НАТО. Радвам се, че в края на януари, след отлагане, този проект беше приет за реализиране и от тук нататък започваме с бързи темпове съвместно със структурите в МО, отговорни за цялостния процес, да разработваме задания, тактико-технически спецификации и т. н. за всичките типове въоръжения, така че проектът да бъде изцяло защитен и да намерим финансиране за него. Това ще е проект, не толкова голям за финансиране като този за машините, но ще бъде в рамките на около 20 млн. лв. Естествено е, че към този момент ние се стремим бързо да реализираме проектите, защото в тази динамично променяща се среда всяко забавяне от месеци и година води до съществено повишаване на разходите за неговото реализиране. Така че това е основен проект за нас. Изключително важен е проектът за лагерно и походно оборудване не само за щаба, а и за самите бойни формирования. Виждаме какво става в съвременната война. Стационарните пунктове са уязвими. При конфликти и кризи войската и техниката трябва да бъдат максимално разсъсредоточени, максимално скрити на местността. Така че това е нещо, много необходимо за нас. Проект, по който се работи и е стигнал до някакъв етап, е този за цялостно комуникационно и информационно осигуряване на самото Командване. Говорим за системи за командване и управление. Работим по проект за средства за разузнаване. И вече по различни по-малки проекти, свързани с личната екипировка и средства за защита, най-вече на бойните формирования за специални операции. Тук също по изключително субективни причини имаме един спрян проект, който се надяваме да намерим начин да го активираме отново, защото не може операторите – бойците от Силите за специални операции, поне те да нямат адекватна лична екипировка и средства за лична защита. Става въпрос за каски, бронежилетки, тактически елечета със съответните осигурявания по тях. Има какво да работим тук, но това трябваше да бъде отдавна реализирано на 100%.

Важно е да посоча, че  само преди дни, в началото на февруари, бе даден стартът на проекта за изграждане на Техническия център и аз благодаря на министъра на отбраната за неговата заповед. Този проект е изцяло в рамките на сключения договор с фирмата производител на машините, за тяхната доставка и експлоатацията им. Техническият център има основна роля и предназначение да служи за всекидневното обслужване по нужните стандарти на машините след тяхната употреба, извършване на някакви ремонти от най-ниска степен и поддържането им в нормално състояние и параметри. Предвиждаме да има гаражи за най-скъпоструващата част от машините и тези, на които им предстои да се монтират също скъпоструващи комуникационни средства със специален режим.

– Към логистичния батальон ли ще бъде този Технически център?

– Най-вероятно ще го експлоатира батальонът за логистично осигуряване. Този батальон и нашият Учебен център за подготовка и бойно осигуряване са също недоизградени в организационно отношение, така, както е според Визията за развитие на СКСО. Когато вече е създаден батальонът за логистично осигуряване в някакви минимални рамки, като първи етап от неговото развитие, той трябва да бъде развит и във втория си етап.

– Какво е състоянието на новия район на Специалните сили „Чешнегирово“? Как ще се развива той в бъдеще?

– Имаме проект за изграждане на въздушен (аеродинамичен) тунел, който след неговата реализация, в пъти, неизмеримо повече, ще сведе разходите за провеждане на въздушно-десантна подготовка, независимо какви типове парашути се използват. Ще повиши и значително нивото на безопасност при подготовката, а и при самото провеждане на парашутните скокове. И предвиждаме този тунел да бъде изграден в новия център „Чешнегирово“. Трябва да отбележа също, че един от големите успехи на предходната година е приемането на войсковия район „Чешнегирово“ изцяло в състава на Специалните сили на БА. Предвиждаме в бъдеще там да бъде предислоциран минимум нашият Учебен център за подготовка и бойно осигуряване. И там да се изградят и други райони за подготовка, така че това да стане още един УТК за Специалните сили. От закриването на 25-а изтребително-бомбардировъчна авиационна база преди двайсетина години, Специалните ни сили, независимо с какво наименование са били и в чие подчинение, винаги са се стремели да придобият този район. На него изпълняваме огромна част от нашите парашутни скокове, денем и нощем и водим нашата въздушно-десантна подготовка. В този район провеждаме голяма част от тактико-специалните ни занятия, учения, включително сертификации на нашите Тактически групи, и работим постоянно с партньорите ни от НАТО. Район „Чешнегирово“ се използва и от българските ВВС. Придобивайки и активирайки  този район, ние ще му дадем друг живот и друг статут. Той ще спре да бъде район с отпаднала необходимост. Въпросът е от тук нататък да намерим средства, воля, включително променени щатове, най-малко да се създаде полигонна команда и т.н. Придобихме една нова техника –  многоцелеви трактор с различен прикачен инвентар и сега районите се поддържат в необходимия вид за експлоатация.

– Кога ще влезе в строя на СКСО 1-ва група „Специални сили“?

– Да уточня, че в Банкя използваме район с отпаднала необходимост на бивше военно формирование. Очакваме през април да бъде завършен изцяло първият етап от строителството и изграждането на този район за нашата нова 1-ва група „Специални сили“. Мога да кажа, че там съоръженията за възстановяване, отдих и хранене, заедно с паркова територия, КПП-ата и друга съпътстваща инфраструктура, като ниво и възможности, не отстъпва по нищо от това, което е изградено в „Црънча“. И понеже „Црънча“ е все пак учебно-тренировъчен комплекс, а в Банкя е войскови район, дори в много отношения самите изисквания за войскови район предразполагат в някои отношения да бъдат развити и други елементи на инфраструктурата, както е направено в Банкя. Да се надяваме, че през април ще бъде официалното откриване на този много модерен район, който ще даде възможности на 1-ва група „Специални сили“ да работи при най-съвременни условия. От този момент ние ще започнем с всички усилия да се стремим към цялостно попълване с личен състав на 1-ва група, съгласно нейните щатове. Досега изкуствено сме задържали този процес, поради не завършване на строителството. Ще се стремим 1-ва група да бъде окомплектована с офицери, сержанти и войници, така както са и другите ни групи – с 85 процента и нагоре.

– Какви учения и подготовки предстоят на Специалните сили през тази година?

– Планирани са типични и традиционни учения на Силите за специални операции – и на национално ниво, и двустранни подготовки и учения, и многостранни учения и подготовки в рамките на НАТО. Ще имаме подготовки с нашите колеги от Румъния и Гърция, с които предстоят за изпълнение високорискови и отговорни задачи в рамките на бъдещия модел на Силите на НАТО. Много ползотворни са подготовките със Специалните сили на Великобритания и САЩ. Възобновени са и подготовките в центровете на САЩ в Германия. Особено интензивна е подготовката с гръцкото командване на Специалните сили. Приоритетни и най-важни за нас са ученията за сертификация на поредната Тактическа група за специални операции, като етапът на подготовка ще завърши в началото на юли. Заедно с Тактическата група предстои да подготвим и наш щабен личен състав за Компонентното командване на Силите за специални операции на НАТО, като част от Силите за отговор. Дежурството им ще започне от 1 януари 2024 г. Предстоят и учения, и сертификации на два контингента за изпълнение на мисии и задачи зад граница. Ще участваме в учения на ВВС и ВМС у нас. Ще имаме подготовки с ВВС на САЩ в Европа. Въобще, календарът е много наситен и изисква прецизно планиране. Предстоят участия в планиращите конференции, рекогносцировки и координиращи срещи, свързани с реализацията на най-голямото учение на Силите за специални операции през следващата година  „Trojan Footprint-24“ на територията на няколко държави, включително и България и ние трябва да извървим целия този път.