Разумните граждани и управници не отбягват от разходите за войската

15.02.2023 г. Разумните граждани и управници не отбягват от разходите за войската

 Спирдон Спирдонов

Щом войната не може да се избегне, необходимо става всяка държава да се готви за нея. Всички народи се готвят за война, макар днес най-много да се говори против войната. Всички създават по-силна, по-добра, по-дисциплинирана и по-обучена войска, отколкото са имали по-рано, защото съзнават,  че въоръжената сила, е необходима за интересите на държавата и защото, макар да се уверяват в приятелство и в искрено сътрудничество, народите не си вярват един на друг…

Войската трябва да бъде готова още от мирно време, защото не се знае кога ще потрябва на държавата. За поддържане на тази войска държавата харчи твърде много. Но разумните граждани и управници не отбягват от тези разходи, колкото и големи да са те. Защото знаят, че войската пази тяхната земя, техния живот и имот.Те знаят още, че ако не дадат навреме колкото е необходимо за подготовка на войската, тя не ще бъде готова и силна, и врагът може да им вземе всичко – и земята, и богатствата, и свободата, дори. Тия предвидливи граждани знаят също, че войската със своята сила запазва мира и спокойствието в страната. И под сянката на този мир те могат да живеят  добре, да се радват на свободата, да работят нивите си, да вършат търговията си, да се учат, да богатеят и да бъдат щастливи.

Управниците пък на такава държава съзнават, че това, което дават на войската, ще го получат по-късно в по-големи размери, защото щом държавата е запазена, тя може да се развива правилно, става по-силна, по-богата и по-зачитана от другите.

Назначението на войската е: Да защитава самостоятелността и независимостта  на държавата от външните врагове и да поддържа авторитета на закона и установените от закона власти и учреждения, против вътрешни размирици на реда и спокойното обществено развитие, т.е. да запазва държавата от вътрешни врагове.

(Това е малък цитат от книгата „Поучения за войника-гражданин“, одобрена от Военното министерство с наредба №37 от 27 декември 1926 г., от Министерството на народното просвещение с окръжно №7044 от 14 март 1928 г. и от Министерството на вътрешните работи и народното здраве  с окръжно №4782 от 3 април 1928 г. Издадена е от печатница „Спасъ Поповъ“ в Шумен. Снимката е актуална. Текстът  - също.)