Обсъдиха основни въпроси по охраната на въздушното пространство

09.03.2023 г. Обсъдиха основни въпроси по охраната на въздушното пространство

 Командирски сбор се проведе в Базата за командване, управление и наблюдение на ВВС

Otbrana.com

В района на Втора зона за управление и наблюдение се проведе ежегодният командирски сбор на Базата за командване, управление и наблюдение (БКУН) на Военновъздушните сили. В него взеха участие командирът на БКУН полковник Юрий Луканов, ръководният състав от командването на базата, командирите и началниците на щабове на подчинените военни формирования, съобщават от ВВС. Бяха поканени за участие в сбора офицери от ВА „Г. С. Раковски”, ВВВУ „Г. Бенковски”, факултет „A, ПВО и КИС“ към НВУ „В.Левски“ и командването на Военновъздушните сили.

В продължение на два дни бяха разгледани въпроси, свързани със задачите и развитието на Базата за командване, управление и наблюдение, в контекста на предстоящите предизвикателства към Военновъздушните сили.

По време на докладите бяха обсъдени въпроси, свързани и с воденето на ефективен учебен процес с младите кадри, осигуряване на тактическа и специална подготовка на щурманите-насочвачи, разчетите на радиолокационните станции, военнослужещите от подразделенията за комуникационно-информационни системи и логистика в условия на дефицит от материални средства и ограничени финансови ресурси.

Във връзка с основната тема активно участие взеха командирите на подчинените военните формирования, като акцентираха върху спецификата на експлоатацията и обслужването на техниката и предложение на последователни стъпки за по-нататъшни решения и действия.

Основните акценти на дискусиите по време на сбора бяха осигуряване носенето на непрекъснато бойно дежурство с националните сили и средства, както и с тези временно развърнати от НАТО за усилен Air Policing. Участниците в сбора обсъдиха също така и подготовката за участие и осигуряване провеждането на национални и международни учения, и летателни тренировки, процеса на развитие и адаптиране на системата за гражданско-военната координация по използването на въздушното пространство.

В своето обръщение към присъстващите полковник Юрий Луканов благодари на личния състав за постигнатите добри резултати, пожела здраве и бъдещи професионални успехи при преодоляване на предизвикателствата през настоящата 2023 година.