Варненската организация на СОСЗР отчете разностранна дейност

15.03.2023 г. Варненската организация на СОСЗР отчете разностранна дейност

 Тя наброява 1595 души, които членуват в 12 общински организации, 20 дружества и 21 клуба.

Капитан І ранг от запаса Константин Попов

На 10 март 2023г. в Дома на запасното войнство във Варна се проведе ХI Отчетнa конференция на Областната организация на СОСЗР. В нея участваха 22 души  от избраните от структурите 25 члена на Областния Съвет на СОСЗР-Варна.   

Обстоен и обективен отчетен доклад изнесе вицеадмирал от запаса Петър Петров - председател на Областния съвет. Използването на новата мултимедия допринесе за по качественото и интересно представяне на информацията. След кратък анализ на международната и вътрешната обстановка, той се спря на предизвикателствата пред съюза, отчете нивото на проведената отчетна кампания и задълбочено разкри постиженията и слабостите в периода 2022 – 2023 г. в областта на организационното състояние, родолюбивата и патриотична дейност и грижите за социалния статус на членовете. В отчета бе подчертана позицията по отношение на политическите предпочитания на всеки наш член и симпатизант  – всеки да има правото на своя избор на политическо представителство в парламента чрез политически партии, коалиции или независими кандидати. Наред с това заявихме и своята готовност  и желание да участваме по – активно в обществения живот в страната чрез включване в обществени съвети и други граждански органи под ръководството на конституционните и останалите законни институции за внасяне на своя принос в преодоляване на последствията от дълбоката криза, обхванала страната и създаване на условия за устойчива обществено – икономическо развитие.

Посочени бяха предизвикателствата пред които е изправена организацията: нарастването на значението на приноса на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва за добруването и просперитета на нашия народ и Родината; сериозното понижаване на качеството на живота на голяма част от съюзните членове; недостигът на финансови средства на съюзните  ни структури и понижаването на активността на част от съюзните структури и членове.

През настоящата отчетна кампания през януари т.г. общинските Съвети по места по оценка на ръководството на Управителния съвет проведоха по - успешна и резултатна кампания, съгласно изискванията на Устава и Основните ръководни документи. Независимо от краткия отчетен период, основният членски състав се организира и проведе събранията. Отличени бяха ръководствата на тези организации и особено на подполковник от запаса Захариев – гр.Варна, капитан I ранг от запаса Шидеров – гр.Суворово, на гр.Девня с председател майор от запаса Жечев, капитан от запаса Гигов от с.Ветрино и в гр.Аксаково с председател майор от запаса Росен Колев.

Областната организация наброява 1595 души, които членуват в 12 общински организации, 20 дружества и 21 клуба. За отчетния период те са намалели с 145 души.

Положително бе оценено взаимодействието с държавните и местни органи, ВМС и ВВМУ „Н. Й Вапцаров“, с другите военно-родолюбиви организации.   Връзката с държавната и местна власти дължим основно на инициативността на Варненската Общинска организация. От Областните общински организации добре работещи с местната власт можем да отличим тези на гр. Суворово, гр. Вълчи дол, гр. Аксаково, гр.Девня, гр.Дългопол и гр.Бяла.

Основни мероприятия, които остават трайни следи в нашите членове са честването на Националния празник – 3 март, 6 септември – Деня на Съединението на Княжество България с Източна Румелия, 6 май Деня на Българската Армия и официален празник на нашия Съюз, 12 април – Деня на космонавтиката и др.

Ежегодното  честване на 9 ма й- Деня на победата над Хитлеристка Германия през 2022г. премина под санкциите на Брюксел за неглижиране участието на Съветската армия в победата над фашизма. Да се надяваме и това да отшуми и нещата да си дойдат на местата.

В културните мероприятия на град Варна редовно участват нашите два състава – мъжкият хор „Хр. Манолов” и мъжката вокална група „Корали”. На 3 септември 2022 г. мъжкият хор участва като гост на Фестивала на българската патриотична песен в с. Сушица, В.Търновска област и беше отличен със златен медал и плакет. Нашите състави изнесоха два концерта през годината пред членовете на Съюза.

Можем да отчетем една патриотична инициатива на Общинския съвет на Долни Чифлик: изпълнение на проект „Изграждане и възстановяване   на зона за обществен отдих парк „Армейски” в град Долни Чифлик, област Варна, на територията на бившето поделение. Със задоволство можем да доложим, че застанахме с разбиране зад тази инициатива и с огромното съдействие на председателя на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков удовлетворихме желанието на местната структура за поставяне на оръдие в тази зона. Такова оръдие е осигурено и предстои да бъде извозено до Долен Чифлик.

По молба на Сдружение „Бран” подкрепихме и подпомогнахме спектакъла „От  Аспарух до наши дни”, проведен на 4 септември 1922 г. в с.Тополи. Преди спектакъла сдружение „Бран” проведе пресконференция в нашия Дом.

Работата с Дирекция „Образование и младежки дейности” при Община – Варна продължава успешно. Тук заслугата е на полк. Атанас Недев и създадената комисия.  За 2022 год. темата за изготвяне на реферати от учениците беше за 110 години от Балканските войни. Участниците изготвили реферати бяха 25 ученика от различни Варненски училища. На 24.06.2022 год. при тържествена обстановка във Военноморския музей бяха връчени наградите на победителите и грамоти на всички участници.

С участниците в написването на рефератите и допълнено с други ученици от тези училища беше проведена екскурзия /пътуващ семинар/ през м.септември по маршут: Варна – В.Търново – Тетевен – Варна.Във Велико Търново беше посетена църквата „Св.четиридесетмъченици”и беше изслушана с интерес беседата на организаторката.Посетиха в с.АрбанасиПетро-Павловския манастир, в гр.Тетевен – частен музей за Васил Левски и създадената от него организация.Положиха цветя на паметната плоча на ген.Владимир Вазов в с.Рибарица и на лобното място на Георги Бенковски.

В началото на септември  членове на клуб „ Родолюбие” посетиха гр.Стрелча и гр.Панагюрище и там запознаха колегите от СОСЗР и ръководствата на тези градове и учителските управи с дейността, която осъществява техният клуб по воено-патриотичното възпитание с учениците от училище „Иван Вазов”- Варна. В двата града връчиха комплекти от нагледни материали по военно-патриотичната дейност с учениците.

Основно предизвикателство, пред които сме изправени като организация сериозното понижаване на качеството на живота на голяма част от съюзните членове. Затова взехме този проблем като основен приоритет и от 2 години създадохме  „Социален фонд” с доброволни вноски, за да помагаме на нуждаещи се наши членове.

До настоящия момент сме подпомогнали 7 колеги от запаса: подполковник Пенев от Варна, старшина Великов от Дългопол, сержант  Янкова от Варна, старши лейтенант Сойнов от Варна, главен сержант Атанасов от Провадия, старшина Щерионов от Аксаково и подполковник Андреев от Варна. Тази година взехме решение да променим схемата на събиране на средствата за този фонд. Първо в ЦС на СОСЗР ще внесем еднократна сума от 400 лв. за период от 4 години към  фонда в София. Това ни дава право да кандидатстваме и там за наши нуждаещи се колеги. В предвид увеличената вноска на членски внос (решение на 10 Конгрес - 12лв.) от 30% от отчислението към Областния Съвет ще се отделят по 1 лв. за нашия фонд. Така в края на годината ще бъде събрана сума от около 1600-1700 лв.

С настоящият отчет  направихме анализ на работата  на ръководните органи и структурите на Областната организация от всички нива. Посочихме положителното и подложихме на критика допуснатите слабости и недостатъците, които  носят негативи за името на нашата съсловна организация. Накрая вицеадмирал от запаса .Петров даде основни насоки за работа: организационната дейност; родолюбива, военнопатриотична и научно-информационна дейност; социална дейност и информационна дейност.

Областната организация обсъди внесените документи от Сдружение „Бран“ и го прие за колективен член.  Всички членове на Областния съвет гласуваха за приемането на тези млади и ентуазирани членове на това патриотично сдружение.