Вдигнаха командировъчните на военнослужещите при участие в мисии и операции на ЕС и НАТО

15.03.2023 г. Вдигнаха командировъчните на военнослужещите при участие в мисии и операции на ЕС и НАТО

 Otbrana.com

Министерският съвет прие решение за изменение и допълнение на решенията, регламентиращи  размера на възнагражденията, изплащани на военнослужещи при участието им в операции и мисии под  егидата на международни организации.

С промените се унифицират категориите на военнослужещите, изпълняващи задачи в мисии и  операции на ЕС и НАТО, и се увеличава размерът на командировъчните дневни пари в съответствие с присвоеното им военно звание.

Решението предвижда военнослужещите, които изпълняват задачи във военната операция на  Европейския съюз в Босна и Херцеговина „Алтея”, в операцията на стабилизиращите сили на НАТО в Косово  (KFOR), в Операцията на НАТО за морска сигурност „Sea Guardian” и в постоянните военноморски групи на  НАТО, за срока на участие в операциите да получават командировъчни дневни пари в съответствие с  присвоеното им военно звание – от 54 евро (за военнослужещи с войнишки/матроски звания) до 60 евро (за  военнослужещи със старши офицерски звания).

Командировъчните дневни пари на военнослужещите с младши и старши офицерски звания, които  участват във Военноморската операция на ЕС за възпрепятстване, предотвратяване и възпиране на пиратски  действия и въоръжени грабежи край бреговете на Сомалия, както и в операцията на ЕС в централната част  на Средиземно море (EU NAVFOR MED), за срока на участие в операциите се увеличават на 75 евро.

На военнослужещите, които изпълняват задачи в мисията на НАТО в Ирак и в мисията на ЕС за  обучение на силите за сигурност на Мали, ще се изплащат командировъчни дневни пари в зависимост от  званията, които притежават – от 80 евро (за военнослужещи с войнишки/матроски звания) до 88 евро (за  военнослужещи със старши офицерски звания)