В София се провежда учение за защита на критичната енергийна инфраструктура

25.05.2023 г. В София се провежда учение за защита на критичната енергийна инфраструктура

 Симулират се реални сценарии, използващи комбинация от хибридни заплахи.

Спирдон Спирдонов

Европейската агенция по отбрана организира с подкрепата на Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ на Европейската комисия (DG JRC), първото симулационно учение в сектор хибридни заплахи „Защита на критичната енергийна инфраструктура“ в София. То се провежда в периода 25-26 май т.г. с домакинството на Института по отбрана под егидата на Министерството на отбраната на Република България. В него участват представители на различни министерства на страни от Европа, от институциите на Европейския съюз, Центъра за върхови постижения за противодействие на хибридни заплахи в Хелзинки  и експерти от индустрията и академичните среди.

Проявата бе  открита със слово под формата на видеообръщение от г-н Иржи Шедеви, главен изпълнителен директор на Европейската агенция по отбрана. „Учението ще ни позволи да се възползваме от различните гледни точки при разработването на цялостни решения за повишаване на енергийната устойчивост в отбраната. Като обменяме опит и извличаме ценни поуки за справяне с аспектите, където сме уязвими, ние се приближаваме към по-сигурна Европа, като значително засилваме нашия колективен отговор срещу хибридните заплахи“, посочи той

Приветствието към участниците от името на министъра на отбраната Димитър Стоянов бе на директора на дирекция „Отбранителна политика“ бригаден генерал Радостин Илиев. Той призова за предпазване на европейските граждани от разрушителното въздействие на хибридните атаки и за увеличаване устойчивостта на обществата и институциите. Посочи още, че взаимодействието между европейските страни в областта на енергийната сигурност е от ключово значение. Като един от инициаторите за създаване на работната  група за защита на енергийната инфраструктура, България разбира ключовата си роля за отбраната и гарантирането на стабилни услуги на енергийните инфраструктура. Всички много добре разбираме, подчерта бригаден генерал Илиев, че без адекватна устойчивост и защита критичната инфраструктура може да бъде изправена през разрушителни физически и хибридни атаки. „Днешните предизвикателства пред критичната инфраструктура подчертават нуждата от готовност и устойчивост, особено в областта на отбранителния сектор“, каза още той. Форумът бе определен, като  възможност да се повиши сътрудничеството между заинтересованите европейски страни в областта на енергийната сигурност. Той спомага и за по-доброто разбиране, за това как хибридните заплахи засягат критичната енергийна инфраструктура, което може пряко да компрометира оперативната ефективност на въоръжените ни сили.

Основното изказване бе на Г-н Янопулос, заместник-директор на Съвместния изследователски център „Космос, сигурност и миграция“ към Европейската комисия. Той подчерта, че „подобни инициативи са отлична възможност да бъдат приложени на практика и изпробвани в реални условия нови концепции за изграждане на устойчивост срещу хибридни заплахи с участието на експерти от областта. Това е един от онези моменти, в които науката, стратегическото мислене и оперативните способности се съчетават по убедителен начин“.

Учението симулира реални сценарии, използващи комбинация от хибридни заплахи,  като кибер или физически атаки, кампании за дезинформация и каскадни ефекти от изменението на климата срещу свързаната с отбраната критична енергийна инфраструктура. Участниците имат възможност да обменят информация и сведения за най-добрите практики, да повишат осведомеността си относно сложността на хибридните заплахи и да придобият уменията, необходими за подобряване на реакцията им в среда на комплексни заплахи. Извлечените поуки ще бъдат анализирани, за да подпомагат систематизирането и надграждането на знания, да повишат ситуационната осведоменост и уменията за управление, както и да подкрепят вземането на решения в бързо променяща се оперативна среда.