Публикувана е наредбата за промяна на допълнителните възнаграждения в армията

26.05.2023 г. Публикувана е наредбата за промяна на допълнителните възнаграждения в армията

 Влиза в сила от 1 юни т.г.

Спирдон Спирдонов

Промени на наредбата за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия на военна служба и труд са  публикувани в днешния брой на Държавен вестник. Те влизат в сила от 1 юни т.г.  С тях се търси  повишаване на мотивацията на военнослужещите за изпълнение на военната служба, преодоляване на негативните последствия от некомплекта във въоръжените сили и изпълнение на поетите ангажименти по отношение на задълженията ни, в контекста на въведените от НАТО усилени мерки за бдителност.

С 15 процента, например, се повишава допълнителното заплащане за работа във височинни и отдалечени райони, подземни защитни обекти, за носене на бойно и оперативно дежурство, както и  други видове дежурства, определени в уставите на въоръжените сили или заповеди на министъра на отбраната.

Актуализират се с около 50 процента допълнителните възнаграждения за носене на  бойно дежурство на летците по "Air Polising" в системата за ПВО на НАТО и за дежурство на екипажите от летателния състав за аварийно-спасително осигуряване в съответното военно формирование, както и за поддържане на заповядана готовност за изпълнение на задачи за аварийно-спасително осигуряване, за всеки проплаван час и за работа под вода.

С около 100 процента ще нараснат допълнителните възнаграждения за участие в мероприятия по непосредствената защита на населението при бедствия на територията на България,  във военни учения и мероприятия в полеви условия на територията на страната и извън нея с непрекъсната продължителност повече от 24 часа и за изпълнение на военна служба на длъжности в многонационалното формирование на територията на страната „Бойна група за изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса.“.

Нов момент в наредбата е допълнителното възнаграждение за носене на бойно дежурство от авиационния инженерно-техническия състав по „Air Poliсing“ в системата за ПВО на НАТО“ в размер на 36 лв. Прецизират се и някои допълнителни разпоредби. Към видовете „сложна летателна подготовка“  се добавят „полет за търсене и спасяване“ и „полет за медицинска евакуация“. Права по наредбата ще имат и длъжностите за медицински персонал – борден.

Във връзка с необходимостта от предстоящата ротация и своевременното окомплектоване на Бойната група за изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса и достигането на пълна оперативна готовност се наредбата влеза в сила от 1 юни т.г.