Депутати защитават правото на военнослужещите да се пенсионират при сегашните условия

02.12.2010 г. Депутати защитават правото на военнослужещите да се пенсионират при сегашните условия

 

Спирдон Спирдонов

След като правителството внесе в Народното събрание предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване, които ощетяват всички или голяма група от военнослужещите, депутати са направили писмени предложения за запазване на досегашния режим. Това става ясно от доклада на социалната комисия. Емилия Масларова, Драгомир Стаойнев и Мая Манолова са против текстовете, които въвеждат вдигане на осигурителиня стаж за придобиване право на пенсия от 25 на 28 години. Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова и Доброслав Димитров смятат, че трябва да се запази досегашната формула за преизчисляване на осигурителния стаж. В общия случай осигурителният стаж да продължава да се превръща, като три години действително изслужено време се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория. За лицата от летателния състав на реактивната авиация, екипажите на подводните съдове и от водолазния състав една година действително изслужено време да се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория. За лицата от летателния състав на витломоторната авиация, парашутистите, служещите в групите за охрана към граничните полицейски участъци и на надводните кораби една година действително изслужено време да се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория. За лицата при участие в операции и мисии извън територията на страната с висока степен на риск, както и при участие в бойни действия или във военно време, една година действително изслужено време да се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория. За лицата  при участие в операции и мисии извън територията на страната с ниска степен на риск една година действително изслужено време да се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.

При второто гласуване в парламента на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване ще стане ясно дали ще бъде прието предложението на правителството или на тези народин представители.