За датата на държавния празник

06.08.2023 г. За датата на държавния празник

 Румен Тотев, кап. I  ранг о.з. 

Този въпрос се дискутира вече доста години. Аз разбирам този проблем така: Държавния празник трябва да е обвързан със събитие, свързано с историята на държавата България. И тук ще напомня, че датата 3 март е свързана със събитие, което осъществява националните идеали на българите. Практически Сан-Стефанска България с някои малки изменения включва в своите граници всички райони от Османската империя, населени с българи, както това е установено на Цариградската конференция през 1876/1877 г. Ето затова тази дата е най-важната дата в съвременната българска история на държавата България. Има още един момент. Тази дата е датата, на която е възстановена държавата България след 5 вековното Османско владичество. Нищо, че великите сили не допускат фактически това възстановяване.

Някои коментатори питат: кога е създадена България? На 3 март или на 13 юли (документа на Берлинския конгрес) или на 6 септември (е, това се помни – Съединението…) или на 22 септември (който не помни – Обявяването на независимостта)? Добре, ако признаем, че фактически държавата България е създадена, по-точно е призната от великите сили, с подписването на международния Берлински договор, тогава какво излиза? Като обявим тази дата за държавен български празник, то трябва да забравим нашия национален идеал! Но за възстановяване на този национален идеал България, българите, водят войни с Османската империя, а по-късно и с Гърция и Сърбия за освобождаването на Македония (Вардарска и Беломорска, сега я наричат Егейска) и Одринска Тракия и присъединяването им към България. И тива ли трябва да забравим?

Аз не съм съгласен с това. Но и датите 6 септември и 22 септември не са подходящи за национален празник. Да, те са важни за българската история, но не като държавен празник. Ако някой не свързва датата 3 март по този начин с българската история, то ще трябва този човек да се върне в прогимназиалните класове.

Предлагат ни датата 24 май. На тази дата отбелязваме празника на българската писменост, култура и духовност. Тази дата е свързана с почитта към братята св. св. Кирил и Методий, тя започва да се отбелязва именно като празник на светите братя. Има ли тази дата връзка с историята на българската държава? Разбира се има, но тя е само защото празника възниква и се чества само на териториите, населени с българи, т.е. на територията на държавата България. Сега чувам от някои депутати, че това е датата, свързана с възникването на българския етнос, на българската национална идентичност, т.е. на българския народ. По този въпрос може да се води определена научна дискусия, която тук аз няма да водя. Не съм специалист в тази материя, но това което помня от изучаваните политически науки е, че народ, нация се създават по друг начин. И да се приказва че с делото на светите братя Кирил и Методий (и на техните ученици) се създава българския народ, българската нация е в голяма степен в разрез с науката по този въпрос. Да, този празник се приема от всички българи като един от най-светлите български празници. Но това не доказателство за свързаността на този празник с историята на българската държавност.

Ще завърша тези мои разсъждения с въпрос към защитниците на датата 24 май в замяна на 3 март за държавен празник: Защо не си признаете уважаеми политици (няма да употребя определението „малко“), че не искате за държавен празник 3 март, защото той по определен начин е свързан с думата Русия? Но вие забравяте, че тогава, през 1878 г. това е Руската Империя, а не е сегашната Руска Федерация, нито е Съветския съюз. Уверен съм, че ако Сан-Стефанския мирен договор е бил подписан от германски или австро-унгарски или който и да е друг западен политик, то вие бихте приели с радост тази дата за държавен празник.

И съвсем в края ще допълня, че тези мои разсъждения нямат нищо общо с това дали аз съм русофил, германофил, американофил или техните отрицания, завършващи с „фоб“. Аз само разсъждавах каква трябва да е датата на държавния празник.

И определено считам, че по-подходяща дата от датата 3 март за държавен празник няма. Няма и не може да има!