Регионално компонентно командване на Специалните сили е на етап политическо намерение

09.08.2023 г. Регионално компонентно командване на Специалните сили е на етап политическо намерение

 Предвижда се да бъде изготвен проект на Меморандум за разбирателство между българската и румънската страна относно създаването, функционирането и администрирането на командването, който да бъде сключен по реда на Закона за международните договори на Република България, уточняват от МО.

Otbrana.com

Във връзка с опити за изкривяване на фактите в публичното пространство относно Писмото за намерение за създаване на Регионално компонентно командване на Специалните сили, което министрите на отбраната на България и Румъния подписаха в рамките на срещата на високо равнище на НАТО във Вилнюс, Министерството на отбраната информира, че:

Изграждането на Регионално компонентно командване на Специалните сили е част от процесите на адаптиране на Алианса към променящата се среда на сигурност в Черноморския регион и е израз на споделеното общо разбиране за необходимостта от засилено сътрудничество. Домакинството на командването ще се осъществява на ротационен принцип в двете държави.

Писмото за намерение не е международен договор и в този смисъл не са приложими разпоредбите на Закона за международните договори на Република България. Същото е израз на политическо намерение да се работи в посока създаване на Компонентно командване и няма правно обвързващ характер. Предвижда се да бъде изготвен проект на Меморандум за разбирателство между българската и румънската страна относно създаването, функционирането и администрирането на командването, който да бъде сключен по реда на Закона за международните договори на Република България.