Отварят утре офертите за трикоординатните радари

23.08.2023 г. Отварят утре офертите за трикоординатните радари

 Otbrana.com

Министерството на отбраната ще отвори публично подадените оферти за изпълнение на проект „Придобиване на нови трикоординатни радари“. Процедурата ще се проведе на 24 август на открито заседание на междуведомствена работна група, назначена със заповед на министъра на отбраната, в присъствието на представители на компаниите, подали оферти, съобщава Пресцентърът на МО.

На изпратеното от Министерството на отбраната искане за предложение, са получени отговори от пет компании: „Локхийд Мартин“ (САЩ), „Леонардо“ (Италия), „Елта“ (Израел), „Индра“ (Испания), „Талес“ (Франция). След отварянето на офертите, в определен от министъра на отбраната срок, междуведомствената работна група следва да разгледа, анализира, оцени и класира подадените предложения.

 

***

На 1 февруари 2023 г. Министерският съвет прие решение, с което определи наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната по смисъла на чл.149, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, който трябва да бъде защитен при реализиране на инвестиционен проект „Придобиване на нови трикоординатни радари“. Придобиването на 7 броя нови трикоординатни радари и оборудване за защитено опознаване на въздухоплавателни средства има за цел преодоляване на дефицита от способности за осигуряване на ефективно, непрекъснато и надеждно наблюдение и контрол на въздушното пространство при осигуряване на въздушния суверенитет на Република България и изпълнението на съюзните ангажименти в Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО.