Сухопътните войски ще обучават резервисти за изпълнение на срочна служба в доброволния резерв

08.09.2023 г. Сухопътните войски ще обучават резервисти за изпълнение на срочна служба в доброволния резерв

 Командир на Учебната група е майор Ивелин Пасев. Обучаемите ще бъдат разпределени в две учебни секции с командири - капитан Иво Кирилов и капитан Генчо Георгиев.

Otbrana.com

От 7 септември 2023 г. до 1 март 2024г в 5-то бригадно командване - Плевен, ще се обучават резервисти за изпълнение на срочна служба в доброволния резерв. Обучението ще премине на три етапа, съобщават от КСВ.

Първият етап е „Начална военна подготовка“ с продължителност 1 месец. Целите на този етап са резервистите да придобият знания и умения по основните учебни дисциплини: строева, физическа и огнева подготовка, Устави на Въоръжените сили, ядрена, химическа биологическа защита и екология, правна подготовка, военномедицинска подготовка и вътрешна информация. Етапът завършва с полагане на изпити, издаване на удостоверения за завършване на „Начална военна подготовка“ и полагане на военна клетва.

Вторият етап е „Специална военна подготовка за придобиване на военно – отчетна специалност“ с продължителност 2 месеца. През този етап резервистите ще бъдат обучавани в придобиване на ВОС автоматчик, мерач на картечница ПК и мерач на РПГ-7В. На успешно положилите изпити се издава удостоверение за придобита ВОС.

Тритият етап е „Колективна подготовка“ с продължителност 3 месеца. По време на този етап се надграждат придобитите основни индивидуални и специални умения през първия и втория етап на обучението и се формират бойни способности на резервистите на срочна служба в доброволния резерв в състава на механизирано формирование (отделение, взвод). И този етап завършва с полагане на изпити и издаване на удостоверение за премината срочна служба в доброволния резерв. 

Командир на Учебната група е майор Ивелин Пасев. Обучаемите ще бъдат разпределени в две учебни секции с командири - капитан Иво Кирилов и капитан Генчо Георгиев.