Откриха новата академична година във ВСУ „Любен Каравелов"

11.09.2023 г. Откриха новата академична година във ВСУ „Любен Каравелов

 Спирдон Спирдонов

С тържествена церемония днес бе открита новата академична (2023-2024) година във ВСУ „Любен Каравелов“. След посрещане на знамето на училището и водосвета празнично слово произнесе ректорът на висшето учебно заведение доц. д-р Анита Хандрулева. Тя приветства студентите и преподавателите и посочи: „През годините ВСУ "’Любен Каравелов"‘ се превърна в средище на мъдрост и професионализъм, на неуморен труд и ангажираност, както от страна на преподавателите и цялата академична общност, така и не по-малко благодарение на вас - студенти и докторанти. Скъпи, преподаватели, благодарение на вашите усилия и енергия, възпитаниците на Висшето строително училище ‘’Любен Каравелов‘‘ се осмеляват с всеки изминал ден да претворяват своите идеи в креативни проекти, съставляващи бъдещи мащабни, жилищни и бизнес комплекси.“

От трибуната приветствени думи казаха арх. Петър Петров, директор на Националния институт за недвижимо културно наследство, инж. Марин Гергов, председател управителен съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, кметът на община Костинброд Трайко Младенов и Петър Диков - председател на Съюза на архитектите в България. Поздравителни адреси имаше изпратени от ректора на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. Димитър Димитров, кмета на Столичната община Йорданка Фандъкова и кмета на  Видин Цветан Ценков.

Новоприетите студенти се срещнаха с преподавателите и ръководителите на факултети. Поздравление имаше и от Студентския съвет, който по стара традиция връчи на всеки първокурсник по един морков.

***

Висшето строително училище "Любен Каравелов" – София е наследник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено за нуждите на Строителни войски (Трудова повинност, Трудови войски). Преминало е през различни периоди и форми на съществуване – школа, средно, полувисше и висше учебно заведение. Създадено е с Височайший указ №22 /18.10.1938 г. на Негово Величество Цар Борис III. За кратък период от време е изградена учебно-материалната база в района на кв. Лагера и е подбран командният и преподавателският състав. През 1942 г. училището е преместено в собствена сграда в кв. Горна баня.

 

През м. септември 1951 г. Школата е реорганизирана в Народно училище за трудови офицери (НУТО), а от 1952 г. носи името на бившия главен директор на Трудова повинност – генерал Благой Иванов. От 1966 г. училището е разположено в специално построена за целта сграда на ул. "Суходолска", където се намира и в момента.

 

През 1969 г. училището е преобразувано в Полувисше народно военно училище за офицери от Строителни войски (ПНВУОСВ).

 

Поради значително нарасналия обем и сложност на строително-монтажните работи, изпълнявани от Строителни войски, и нуждата от висококвалифицирани военни кадри с висше образование, с Указ на Държавния съвет №1815/16.08.1973 г., училището е преобразувано във Висше народно военно строително училище "Ген. Благой Иванов" (ВНВСУ "Ген. Благой Иванов). Обучението се е провеждало по специалността "Промишлено и гражданско строителство" с два профила: строителни конструкции и технология на строителството.

 

В училището са подготвяни ръководни кадри не само за Строителни войски и за отрасъл "Строителство", но и за Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и за други ведомства. Училището е било притегателен център за обучение не само за младежите от нашата страна, но и от редица други страни от Африка, Азия и Латинска Америка. В изпълнение на междуправителствени спогодби в него са обучавани курсанти и офицери от Танзания, Мозамбик, Куба, Лаос, Йемен, Виетнам, Монголия, Сирия и други.

 

През 1991 г. с Указ №248/15.08.1991 г. на Президента на Р България училището е преименувано във Висше военно инженерно строително училище "Любен Каравелов" (ВВИСУ "Любен Каравелов").

 

От 31 август 2000 г. със Закон за преобразуване на Строителни войски, ВМТ и ВКПД в държавни предприятия (ДВ, бр. 57/14.07.2000 г.) ВВИСУ "Л. Каравелов" е девоенизирано и преименувано във Висше строително училище "Любен Каравелов" (ВСУ "Л. Каравелов") със статут на държавно висше специализирано училище.