Ново ръководство на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД

12.09.2023 г. Ново ръководство на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД

 Otbrana.com

На заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД,  проведено днес, 12 септември 2023 г., за председател на Съвета на директорите е избран Димитър Стойчев, а за изпълнителен директор на акционерното дружество - Калин Димитров, съобщава Пресцентърът на МО.

С Протокол от 7 септември 2023 г. министърът на отбраната, в качеството си на орган, упражняващ  правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, гр. София, на основание Търговския закон, Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му и Устава на публичното предприятие, взе решение за допълване на състава на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД от 5 на 7 човека и впоследствие избра двама нови членове.

Калин Димитров е старши-лейтенант от резерва. Има значителен опит в управлението на фирми, свързани с отбраната. Заемал е ръководни длъжности в търговски дружества за производство и модернизация на военна техника. Работил е  като консултант в сферата на услугите, свързани с новостите, тенденциите и насоките в областта на военната техника, въоръжение, екипировка и обучение. През есента на 2021 г. организира посещение на делегация от българските ВВС за запознаване с възможностите на украинските предприятия за извършване на ремонт на авиационна и друга техника.

„ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД е държавна компания на Министерство на отбраната, специализирана в извършването на ремонт, модернизация и логистична поддръжка на авиационна техника, кораби и плавателни средства, автобронетанкова техника, стрелково, артилерийско, ракетно въоръжение и боеприпаси, радиолокационни средства и комуникационна техника.