До 1500 души ще има постоянно в Многонационалната бойна група

13.09.2023 г. До 1500 души ще има постоянно в Многонационалната бойна група

 

Най-значимата полза е, че българските граждани ще се чувстват по-сигурни и по-защитени, каза министърът на отбраната Тодор Тагарев.

Спирдон Спирдонов

Войскови район в област Ямбол е едно от най-възможните решения за разполагане на Многонационалната бойна група с рамкова държава Италия, която се планира да прерастне в бригада. Очаква се в него да има постоянно около 1500 военнослужещи, чийто брой може да се увеличи до 5000 при повишаване на рисковете за националната ни сигурност, но засега подобна ситуация не се предвижда. Тяхната роля ще бъде за възпиране на потенциален агресор. Основание за това е агресивната руска политика в Черно море. Става дума за изграждане на едно малко градче, което да бъде готово през 2025 г. каза министърът на отбраната Тодор Тагарев на заседание на Комисията по отбрана, в което участваха още заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на политическия кабинет Добромир Тотев.  Засега са отделени средства за проектиране, като прогнозтите разходи за цялостното изграждане са 100 млн. лв. Част от финансирането ще бъде от съответните фондове на НАТО. Районът трябва да бъде в източната част на страната, с възможности за учебно-бойна подготовка, да има летища, достъп до море и друга транспортна инфраструктура. И да бъде на Министерството на отбраната. Изслушването бе по желание на Кристиян Вигенин и група депутати. Седмица преди това заседание на писмен въпрос по тази тема министърът отговори на народния представител Мирослав Иванов.

Въпросите бяха продиктувани от притеснения на гражданите около селата Безмер и Кабиле, които бяха изразени от народните представители. Според министъра не би трябвало да има такъв проблем, а най-значимата полза е, че българските граждани ще се чувстват по-сигурни и по-защитени. Инвестициите в структурата, прогнозира той, ще имат положителен ефект върху местната икономика. Ще се наемат местни и регионални компании в процеса на строителството, поддръжката, снабдяването, както и други фирми в обслужващата сфера. Т.е. ще се създадат допълнителни работни места, ще се повиши паричната маса, която косвено ще се влива в местната и регионалната икономика, ще бъдат подобрени условията за бизнес и за подобряване на жизнения стандарт, се посочва в отговора. Министърът подчерта, че разполагането на многонационално военно формирование на територията на България, както и провеждането на съвместни тренировки и учения, ще се отрази положително за издигане престижа на военната професия и ще повиши привлекателността и желанието за служба в редовете на Българската армия. Уникален е фактът да се протестира против наличие на военно формирование, каза той.

В момента щабът и някои осигуряващи подразделения на Многонационалната бойна група, която включва  формирования от България, Италия, САЩ, Гърция, Албания, Румъния, Черна гора, Северна Македония и Турция, са дислоцирани в съвместното българо-америкаско съоръжание на учебен полигон „Ново село“. Тя наброява около 1000 военнослужещи, като всяка страна си поема разноските. През лятото формированието демонстрира готовност за командване и управление до ниво бригада, припомни министърът. Във връзка с поетите ангажименти от България, като страна домакин, във войсковия район, който ще бъде избран за бъдещото разполагане на бойната група, се предвижда да бъдат изградени нови сгради и съоръжения, с цел разполагане на български и съюзни военни формирования.

В съответствие с нормативните изисквания за настаняване, осигуряване, обслужване, водене на полеви занятия и учения с военнослужещите се планира изграждането на битови сгради, специални и спомагателни съоръжения. Наред с това, допълни министърът, се предвижда изграждане на паркова територия за съхранение и обслужване на машини. С тази модернизация, посочи той, ще бъдат осигурени по-добри условия за обучение, подготовка и настаняване на военнослужещите, което от своя страна би спомогнало за повишаване на привлекателността на военната професия сред младите хора. Сроковете, уточнява министър Тагарев, за пребиваване на военни формирования на българска територия във връзка с усиленото присъствие на НАТО в Югоизточния фланг на Алианса зависят от решенията, които се вземат на съюзно и национално ниво. Във връзка със ситуацията в Украйна министърът каза, че не се вижда близък край на войната и ще има нужда още да продължи това подпомагане на Украйна, за да може да защити суверенитета и териториалната си цялост.

По отношение на назначаването на Калин Димитров за изпълнителен директор на военните заводи „Терем“ министър Тагарев посочи, че не е доволен от работата на дружеството. Очаква г-н  Димитров да предложи варианти заводите да изпълняват функциите си по-добре.Той допълни, че новият изпълнителен директор има опит в управление на по-малки фирми и много добри контакти в търсенето на алтернативни източници и ноу хау за поддръжката на военната техника, не само в Украйна, но и в други страни. Отбеляза, че е подпомогнал посещение на делегация на Военновъздушните сили в Украйна през 2021 г., когато е станало ясно, че не може да се разчита на съдействие от Русия и Беларус при поддържане на техниката.

Предвидени са средства от бюджета на МО за доставяне на два вертолета за обучение във ВВВУ „Георги Бенковски“, резиденция „Лозенец“ няма да излиза от управление на министерството отговори на други въпроси министърът.  Оставката на Мустафа Емин е приета и още същия ден той приключи работата си, каза още той пред журналисти. Според него в случая политическите интерпретации са надделели над здравия разум. Новият парламентарен секретар на МО и полковник от запаса Николай Доцев.