Министър Тодор Тагарев: Необходима е обективна оценка на развитието на разузнавателните служби

14.09.2023 г. Министър Тодор Тагарев: Необходима е обективна оценка на развитието на разузнавателните служби

 Спирдон Спирдонов

Идеята за сливане на цивилното и военното разузнаване министърът на отбраната Тодор Тагарев определи като "интересна", като уточни, че трябва да се направи анализ каква би била ефективността и разходите при един или друг вариант. По повод на подготвения проектозакон той изведе два аргумента. Първият, че така е в Германия, а вторият – вече бе направено с контраразузнавателните служби – НСС и ВКР, преди 15 години. Има най-различни модели, които са резултат на политическо устройство, на историческо развитие на тези служби и други, посочи той. Според него не бива да следваме един или друг модел, а да оценим обективно какво означава един или друг вариант на развитие, както и нашия исторически опит със сливането на двете контраразузнавателни служби, за което министърът не е запознат с анализи, които изтъкват позитиви от тази промяна. В този смисъл, позоваването на този опит за сливането на двете разузнавания – военното и външно-политическото, не му се струва много резонно, но в края на краищата ще реши Народното събрание. По принцип, обаче, продължи министърът, трябва да бъдем отворени и да търсим пътища за тяхното развитие.

Кой да назначава ръководителите на специалните служби ще реши Народното събрание, казва министърът, който коментира тази тема вчера преди Комисията по отбрана и днес по БНТ. Според него, обаче, не би трябвало да се подхожда, съобразно текущия момент, т.е. съобразно възгледите на президента и правителството.