Полетите на Су-25 над Елена са били безопасни

15.09.2023 г. Полетите на Су-25 над Елена са били безопасни

 Данните от обективния контрол показват, че няма нарушения, каза министърът на отбраната Тодор Тагарев по време на парламентарния контрол.

Спирдон Спирдонов

Въпросът на народните представители Станислав Стоянов и Николай Дренчев бе за ниско прелитащи военни самолети над град Елена в края на юни и началото на юли, които са породили притеснения сред населението.  Сигурността и спокойствието на гражданите са изключително важни и най-добирят начин за това е да им предоставим фактите и да разсеем техните съмнения, каза министър Тагарев.  От 26 юни до 14 юли т.г., посочи той, екипажи от авиобаза Безмер със самолети Су-25 са изпълнявали планови тренировъчни полети по маршрут за усвояване на техниката на пилотиране и самолетоводене на пределно малки височини над пресечен терен. Пътната линия по маршрута преминавала на 1 км южно от последните жилищни постройки на град Елена. Тя е определена и внимателно разучена от летателните екипажи в процеса на предварителната подготовка за полетите, подчерта министърът. Целта на тренировъчните полети, припомни той, е усъвършенстване подготовката на екипажите чрез сложни и специални подготовки, както и усъвършенстване на вече придобити умения от програмите за бойна подготовка на летателните екипажи за типа самолет.

Причините за прелитането близо да град Елена са сзързани основно с факта, че част от младият летателен състав е в етап на подготовка за усвояване на техника на пилотиране и самолетоводене над пресечен терен и отработване на приойми за преодоляване на притововъздушна отбрана чрез използване на особеностите на релефа. Всички полети са изпълнявани денем, в прости метеорологични условия, без въоръжения и със заобикаляне на населените места, а при невъзможност – над 1000 м. Такива полети, обясни министърът, не са системни, а само при придобиване и поддържане на този вид подготовка. Обикновено се изпълняват през 2-3 месеца, в зависимост от метеорологичните условия. В отговора бе посочено, че този вид подготовка е основен за щурмовата авиация от състава на Военновъздушните ни сили. В конкретиня случай полетите не са били свързани с участие в учение или друга летателна дейност на полигон от другата страна на Стара планина.

Данните от обективния контрол, заяви министърът, не показват нарушаване на режима на полетите, зададените минимално безопасни височини и ограниченията по отстояване от населените места. Спазено е ограничението за минимална височина не по-ниско от 305 м. над най-високо препятствие на терена на населени места, жилищни зони или групи от хора.

С летателния състав вече е проведен допълнителен инструктаж за спазване на мерките за безопасност при полетите на малка и пределно малка височина близо до населени пунктове, стана ясно от отговора. Предвижда се, при възможност, маршрутите да бъдат отдалечени на по-голямо разстояние от границите на населените места.

Спазването на мерките за безопасност, заяви министърът, е основен приоритет при изпълнението на всички полетни задачи. То се следи стриктно чрез средствата за обективен контрол и се анализира след всеки полет. При планиране на полети се избягва прелитането над и в близост до населени места, ако това не може да се избегне, строго се спазват утвърдените документи, регламентиращи летателната дейност. При усложнената среда за сигурност, смята министър Тагарев,  усвояването и съхраняването на сложни видове подготовка, заедно с осигуряването на приемственост между поколенията пилоти, са жизнено важни за поддържане на необходимата боеспособност и боеготовност на българските ВВС за приноса им към изпълнение на мисиите и задачите на нашите въоръжени сили.