Новото ръководство на МО отчете първите си три месеца

15.09.2023 г. Новото ръководство на МО отчете първите си три месеца

 В редакцията на Otbrana.com бе получен материал, подписан от министъра ан отбраната Тодор Тагарев, под заглавие „България отново е на картата на Европа“, в който се дава информация за свършеното през последните три месеца. Предлагаме го на вниманието на нашите читатели.

Otbrana.com

България отново е на картата на Европа

За изминалите месеци от поемането на Министерството на отбраната, насочихме усилията си към развитие на модернизирана, съвременна отбрана и гарантирана защита на националните ни интереси от чужди посегателства.

Още с встъпването в длъжност идентифицирахме редица нерешени въпроси. Например, изключително сериозен е проблемът с окомплектоването на въоръжените сили с личен състав, като особено остър е той в Сухопътните ни войски. Това недвусмислено говори, че политиката по набиране, развитие, задържане, освобождаване от служба и социална адаптация на личния състав е неефективна. Също така, значително е забавянето в подготовката и съществува опасност Трета авиационна база да не бъде готова в срок за приемане и експлоатация на самолетите F-16. В Сухопътни войски не е модернизиран полигон „Корен“, въпреки че за планираните, но неизвършени работи, авансово са платени на фирма изпълнител 7 милиона лева, след което фирмата е обявила фалит, а средствата вероятно ще бъдат загубени. Резултатите в индустриалното сътрудничество, договорено в пакета по придобиването на първите 8 самолета F‑16, са твърде скромни, а в договора за вторите осем самолета въобще не е предвидено такова сътрудничество, поради което пропускаме значителни технологични, индустриални и социални ползи за българската икономика и общество. Военно окръжна прокуратура е прекратила наказателното производство срещу длъжностни лица от ВВС, а поради изтекла давност вече е невъзможно да се търси дисциплинарна и друга отговорност за смъртта на пилота подполковник Валентин Терзиев и за загубата на самолета МиГ-29.

За комплексното и ефективно решаване на тези проблеми и за изпълнение на предвидените в програмата на Правителството мерки в сектор „Отбрана“, фокусирахме усилията в няколко приоритетни насоки, в които вече можем да отчетем положителни междинни резултати. Например, за да осигурим развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили, правителството успя да осигури повече пари за отбрана за 2023 г., а именно 3,473 млрд. лв. или 1,88% от очаквания БВП. Разходите за инвестиции са над 20 на сто от общите разходи, което също превишава заложеното в плана. Поехме ангажимент разходите за отбрана за 2024 и следващите години да са не по-малко от 2% от БВП.

Ускорено продължаваме работата по проектите в основните приоритетни области за модернизация на Въоръжените сили. В съответствие с изменената среда за сигурност, преразглеждаме обхвата и приоритетите и до края на ноември 2023 г. ще внесем в Народното събрание нов проект на Програма за инвестиционни разходи. Продължаваме изпълнението на сключените договори по придобиване на новия боен самолет F-16, като усилията ни са насочени в изграждането на инфраструктурата на неговата оперативна база. За нейната подготовка имаме 85 договора за проектиране, строителен надзор, инженеринг и строително-монтажни работи, включващи 49 обекта. По придобиването на многофункционален модулен патрулен кораб беше заложен кила и на втория кораб, като първият вече е на вода. Работим по сключване на договори за придобиване на необходимите боеприпаси за въоръжението на корабите. По проекта за повишаване на мобилността и защитата на личния състав от Силите за специални операции бяха доставени 94 от всичките 98 договорени машини и работим по интегрирането на тяхната радио-комуникационна апаратура. По модернизацията на танковете Т-72 продължават приемните изпитвания и предстои доставянето и монтажа на радио комуникационното оборудване. Завършихме и открихме Център за управление и киберотбрана към Министерството на отбраната.

За нуждите на механизирана бригада на Сухопътни войски подготвяме проект на договор за придобиване на общо 198 бронирани машини „Страйкър“ и машини за поддръжка. Извършваме оценка и класиране на офертите за нови трикоординатни радари за системата за противовъздушна и противоракетна отбрана и предстои избор на изпълнител на проекта. Ускорихме работата по обновяване на боеприпасите на Българската армия, съгласно сключения с ВМЗ Сопот договор. Ускорихме и процеса на придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси.

По отношение на човешкия капитал в отбраната извършихме анализ на проблема с окомплектоването в Сухопътни войски. Сформирахме специални работни групи със задача да прегледат изпълнението и резултатите от набелязаните мерки. С 10 % увеличихме възнагражденията на военнослужещите и цивилните служители, с което успяхме частично да компенсираме повишената инфлация. За 2024 г. отново залагаме индексация на доходите.

В интерес на колективната ни отбрана в НАТО и общата ни политика за сигурност и отбрана в ЕС актуализираме Стратегическия план за действие на въоръжените сили в съответствие със съюзните отбранителни планове. Като страна-домакин осигурихме постигането на начални оперативни способности на Многонационалната бойна група на НАТО на ниво бригада. Работим по изграждането на многонационален дивизионен щаб на българска територия, който ще бъде елемент от адаптираната структура на силите на Алианса. Съвместно с Румъния ще изградим Регионално компонентно командване на Специалните сили.

За укрепване на устойчивостта на отбранителната политика и издигане на боеспособността на Въоръжените сили, разработихме и въведохме в действие нова концепция за информационна политика на отбраната, насочена към пълно, навременно, фактологично и разбираемо информиране на обществото относно всички дейности на правителството в интерес на отбраната и националната сигурност. Това ще допринесе за противодействието на руските дезинформационни кампании, целящи да нанесат ущърб върху боеспособността и мотивацията на Българската армия.

Удвоихме усилията си за оказване на всяка възможна подкрепа за Украйна в борбата ѝ срещу руския агресор. Правителството одобри проект на Меморандум за сътрудничество между министерствата на отбраната на Република България и Украйна. Взехме решение за предоставяне на допълнителен пакет военна помощ за Украйна. Около половината от общото количество от тази помощ беше изпратен, а останалата част е в процес на подготовка за изпращане. Продължаваме активните контакти между нашите двете страни. Освен това, министерството на отбраната оказва необходимата логистична подкрепа на МВР за подготовка за изпращане в Украйна на 100-те бронетранспортьора БТР-60ПБ от резервите на МВР съгласно решението на НС от юли 2023 г. С всички тези действия възвърнахме уважението на съюзниците ни и световната демократична общност.

Всичко изброено ни дава основание да заявим пред българското общество, че

България се завърна на картата на Европа.

Тодор Тагарев, министър на отбраната