НАТО ще проверява въпросника на МО за борба с корупцията

03.12.2010 г. НАТО ще проверява въпросника на МО за борба с корупцията

Спирдон Спирдонов

Точно в навечерието на преструктурирането, предислоцирането и редуцирането на Въоръжените сили у нас бе екип на НАТО, който оценява антикорупционните практики в сферата на отбраната. Доволни сме, че ръководството на МО ни покани в този момент и се надяваме, че ще се избегнат много от рисковете, които поражда една такава обстановка, отговори на „Отбрана” сър Стюарт Елдън, ръководител на групата. Преди да отлети за Брюксел той даде пресконференция заедно със заместник-министъра на отбраната Августина Цветкова, която е и председател на постоянния антикорупционен съвет. От ноември 2007 г. България е част от инициативата на Алианса за „Изграждане на интегритет в отбраната”. Целта ни е, каза сър Елдън, да разработим практическия ниструментариум, който да помогне на държавата в борбата с корупцията. Ние сме втората страна, която изцяло се включва в инициативата. МО е попълнило необходимия въпросник. Следващата стъпка е съответната структура на НАТО да обсъди отговорите и да направи препоръки.

Впечатленията на гостите са за съществен напредък в борбата с корупцията през последната година. Смятат, че ръководството на МО има достатъчна компетентност и воля да се бори с това явление. Имало е срещи с представители на по-ниските нива в министерството, на правителството и парламента, както и на неправителствени организации.