След половин година МО се сети за военните спасители

04.12.2010 г. След половин година МО се сети за военните спасители

Спирдон Спирдонов

През пролетта, когато министърът на отбраната подписа Наредбата за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, бяха пропуснати дежурните военнослужещи в екипажите от летателния състав за аварийно-спасително осигуряване. Това са преди всичко тези, които са в постоянна готовност да излетят с вертолета, за да спасят изпаднал в беда човек, да участват в издирване по време на големи трагедии, като катастрофи например, да се включат в гасенето на горски пожари и др. Става дума за военните спасители. Обикновено информационните агенции не съобщават имената им. Научаваме само, че вертолет от авиобаза „Крумово” на българските ВВС е излетял във връзка с издирването на загубил се в планината турист и толкова. Това са безименните герои на нашето време. Точно те бяха изключени от наредбата за възнагражденията.

Мнистърът на отбраната е променил наредбата. Новите моменти ще влязат в сила след публикуването им в Държавен вестник. Така за 24-часово дежурство в работни дни  военнослужещите в екипажите от летателния състав за аварийно-спасително осигуряване в съответното военно формирование  ще вземат допълнително 24 лв.

В документа има доста промени и що се отнася до допълнителните възнаграждения за извършване на медицинска помощ, лечебно-диагностична, профилактична, научноизследователска и преподавателска дейност във Военномедицинска академия.