Военният музей даде шанс на деца с нарушено зрение да "видят" героичното ни минало

05.12.2010 г. Военният музей даде шанс на деца с нарушено зрение да "видят" героичното ни минало

Пламен Стойчевски

По повод международния ден на хората с увреждания - 3 декември, Националният военноисторически музей проведе специално разработена образователна програма за възпитаници на училището за деца с нарушено зрение "Луи Брайл", София. За тях беше подготвено „пътуване в миналото”. Под формата на различни игри децата се докоснаха до образци на оръжие, униформи, ордени и други военни отличия. Целта на програмата е да запознае участниците с типични за Националния военноисторически музей експонати и те да придобият знания за музея като институция. С обучението на децата от училище „Луи Брайл” стартира цикълът образователни програми, специално разработени за деца с увреждания. Те са съобразени с различните потребности на всяка от групите деца, като в основата на методиката са занимателните игри с познавателна цел.